Дисципліни:
Індивідуальна робота
На тему:

Вибір найбільш оптимального (найменш ризикованого) регіону для відкриття страхового агентства. Вибір страховика, який є найбільш надійним. Варіант №11.

Дисципліна: Міжнародні страхові послуги
ВНЗ:НУ «ЛП»
Формат: Word Doc, Exel Xls

Переглядів: 3067 Додано: 2013-02-12
Частина тексту

Характеристика потенційних для започаткування страхової діяльності регіонів

За результатами табл. 2 можна зробити наступні висновки по показниках:
1) Частота страхових подій - показник, який характеризує кількість страхових подій у розрахунку на один об'єкт страхування.Якщо він менший 1, то це означає, що одна страхова подія спричинила багато страхових випадків. Цей показник є найвищим в Молдові і найнижчим в Росії. Тобто, для страховика доцільніше по цьому показнику обрати Росію, так як на неї припадає найменша кількість страхових подій.
2) Коефіцієнт акумулювання ризику показує середню кількість об’єктів, що постраждали від страхової події. Якщо він рівний 1, то це означає, що число страхових подій дорівнює числу страхових випадків.На одну страхову подію найменше страхових випадків припадає у Підкарпатському воєводстві (Польща), а найбільше уЗахідній Україні. Тобто страховик уникатиме майнового страхування в Західній Україні.
3) Збитковість страхової суми показує частку виплаченого страховиком відшкодування збитків у страховій сумі усіх застрахованих об’єктів. Цей показник найменший у Підкарпатському воєводстві (Польща) та найбільший у Молдові. Таким чином, для страховика найменш привабливою є Молдова, адже в ній треба найбільше виплачувати страхові відшкодування.
4) Тяжкість збитку показує середню арифметичну величину шкоди, заподіяної постраждалим об’єктам страхування, стосовно середньої страхової суми всіх об’єктів. Найменш привабливою є Східна Україна, в той час як Західна Україна є найбільш вигідною для страховика згідно цього показника.
5) Частота збитку виражає частоту настання певного виду страхового випадку. Частота збитку завжди менше 100%, тому що частота шкоди, яка дорівнює 100% означає, що настання цієї події не ймовірне, а є обов’язковим для всіх об’єктів. Найчастіше настають страхові події у Молдові, а найрідше – у Східній Україні.
Отже, узагальнюючи вище написане, можна зробити висновок, що найменш привабливою для започаткування страхування є Молдова і найбільш привабливим є Підкарпатське воєводство (Польща). Тобто, доцільно обрати Польщу як регіон для започаткування страхової діяльності.

Характеристика страховиків

За результатами таблиці 3 необхідно обрати найбільш надійного страховика. Цей вибір найкраще зробити, опираючись на фінансову стійкість страховика. Фінансова стійкість страховика – це економічна категорія, що характеризує такий стан йогофінансових ресурсів, їхнього розподілу й використання, за якого страхова компанія є платоспроможною і здатною своєчасно й у повному обсязі виконати свої фінансові зобов’язання перед страхувальниками в умовах негативного впливу зовнішніх чинників, спричинених зміною параметрів середовища, в якому вона перебуває, і/або внутрішніх чинників, викликаних реалізацією одного або низки ризиків страховика. Для оцінки рівня фінансової стійкості в даній роботі використовується такий показник як коефіцієнт фінансової стійкості. Чим більше його значення, тим надійніший страховик. Отже, найнадійнішим страховиком є ТзПВ «Ліра», оскільки саме ця компанія є найбільш платоспроможною та може виконати свої зобов’язання в повному обсязі.