Дисципліни:
Лабораторна робота №4
На тему:

Статистика міжнародної торгівлі.

Дисципліна: Міжнародна економічна статистика
ВНЗ:НУ «ЛП»
Формат: Word Doc

Переглядів: 2009 Додано: 2014-06-19
Частина тексту

Мета роботи: Навчитися здійснювати статистичний аналіз міжнародної торгівлі

Завдання

За даними таблиці обчислити по роках зовнішньоторговельний обіг країн генеральну торгівлю, сальдо, коефіцієнт покриття імпорту експортом, обсяг експорту на душу населення, обсяг імпорту на душу населення, Визначити ланцюговий та базисний темпи росту та приросту зовнішньоторговельного обігу на душу населення, генеральної торгівлі країни. Побудувати графік обсягу експорту та імпорту продукції (емпіричну і теоретичну лінії).