Дисципліни:
Індивідуальна робота
На тему:

Злочинність неповнолітніх як соціологічна проблема.

Дисципліна: Зв'язки з громадськістю (піар)
ВНЗ:НУ «ЛП»
Формат: Word Doc

Переглядів: 2007 Додано: 2014-02-14
Частина тексту

Аналіз текстового матеріалу

Параметри аналізу тексту

Мотиви/наміри автора (зовнішній або внутрішній, суб'єктивний або об'єктивний фактор, що викликає потенційне бажання змінити думку учасника комунікації через передачу визначеної інформації)

Стратегія (надзав-дання, яке ставить перед собою комунікант)

Тактика (ті практичні кроки, які використо-вує комунікант, реалізуючи обрану стратегію)

Засоби реалізації (той матеріал вербального і невербально-го характеру (на всіх рівнях), який використовує автор тексту

Успішність/Неуспіш-ність у реалізації намірів

текст інформа-ційний

Автор даного тексту надає невтішні статистичні, вказує тенденції та фактори даної проблеми.

Донести до слухача дану проблему, та важливість її вирішення.

Конкретних кроків виконання проблеми в статті не наводиться

Конкретного виконання проблем реалізації вирішення в даній статті не наводиться

Проана-лізувати наскільки успішним буде реалізація намірів неможливо.

текст перекону-вальний

Основним мотивом даної статті є переконання і запобігання проблеми злочиності неповнолітніх

Мотивувати суспільство для боротьби з даною проблемою

Вказуються основні причини злочинності неповно-літніх та методи їх недопу-щення

Закликає батьків слідкувати за оточенням дитини, приділяти йому більше уваги.

Я вважаю, що дані методи принесли доволі непогані результати і були хорошим початком у боротьбі з даною проблемою

текст мобіліза-ційний

Вказати важливість відносин в сім’ї у проблемі злочинності неповнолітніх

Мотивувати батьків приділяти більше уваги власній дитині

Вказує статистику злочиності в неблагопо-лучних сім’ях, наголошує на вразливості неповноліт-ніх.

Закликає батьків звернути увагу на ситуацію в сім’ї та які наслідки виникають.

Я вважаю, що дані мзаходи та заклики і були б хорошим початком у боротьбі з даною проблемою

Висновки і пропозиції

Отже, злочинність неповнолітніх є важливою соціологічною проблемою, яка набирає доволі високий темп росту, хоча в останній рік спостерігався спад, дана проблема не втрачає своєї актуальності. Якщо ми бажаємо жити в кращій країні ми просто повинні задуматися над даною проблемою, адже діти – наше майбутнє.

В даній роботі розглядаються аспекти даної соціологічної проблеми та методи її вирішення. Надається статистика злочиності молодих людей та основні причини виникнення протиправних актів зі сторони дітей.

Я вважаю, що для запобігання даної проблеми ми повинні приділяти більше уваги неповнолітнім, спостерігати за їх життям, стати для них хорошим другом та недопускати їх до поганої компанії. Якщо ми докладемо максимум зусиль, то з часом ця проблема стане мінімальною. Повністю її подолати ми зможемо лише за високого рівня економіки, високого рівня духовного розвитку населення та високого розвитку людини в цілому. Тому повністю подолати цю соціологічну проблему ми поки що не зможемо, але можемо її призупинити та зменшити її обсяги.