Дисципліни:
Курсовий проект
На тему:

Формування комплексу маркетингу підприємства "Leblank".

Дисципліна: Маркетинг
ВНЗ:НУ «ЛП»
Формат: Word Doc

Переглядів: 3346 Додано: 2014-06-01
Частина тексту

Аналіз ринку

Об’єктом курсового проекту є мобільні телефони ТМ «Leblank. Вимоги споживача зростають з кожним роком, сьогодні більше людей захоплюються активними видами спорту, проте в будні дні, багато з них сідає в машину і їде на зустріч з діловими партнерами, клієнтами, дехто ж стає до роботи за фрезерувальним апаратом. Ми не ставимо на меті продати їм нашу продукцію,ми працюємо для задоволення їхніх потреб, кожен з них знайде в наших телефонах своє : надійність , оригінальний дизайн, патріотичний дух, доступна ціна. Тому наша фірма і вирішила займатись виробництвом мобільних телефонів, хоча й на цьому ринку є досить сильні конкуренти. Отже, проведемо класифікацію цього товару за матрицею класифікації індивідуальних потреб.

1. За ієрархією потреб цей товар відноситься до соціальних (вищих), це проявляється у самовиразі, повазі та авторитеті, бо унікальний дизайн і вітчизняне виробництво підкреслює індивіда, як людину з хорошим смаком і цілеспрямовану. Мобільний телефон є невід’ємною частиною гардеробу керівника.

2. Фактори, які впливають на формування потреб це - статеві, вікові, соціально-групові. Чоловіки і жінки мають різні смаки і вимоги до мобільних телефонів. Також кожна людина відносится до певної соціальної групи будівельники, менеджери, лікарі, тому кожному з них потрібний телефон з матеріалів певної якості, дизайну. Люди з віком міняють свої можливості і вподобання, тому вікові фактори також впливають на формування потреб.

3. За часовими параметрами мобільні телефони можна віднести до довгострокових, оскільки людина користується ним не один рік, і не потребує періодичного оновлення.

4. За принципом задоволення – задовольняються комплексом товарів, одного мобільного телефону недостатньо для розмов. Потрібна ще sim-картка, різні мобільні аксесуари.

5. Потреба задовольняється залежно від якісних характеристик товару, чим менший за розміром телефон, чим більш функціональний він і краща якість корпусу чим повніше задовольняється потреба.

6. За ступенем принципового задоволення - не повністю задоволені,бо кожного разу виникає певна необхідність і недостатні параметри,які могли би бути кращими. Наприклад стійкість до ударів,вона в принципі задовольняє споживача, проте кожен хотів би мати певний запас.

7. За масовістю розповсюдження - географічно товар задовільняє потреби користувачів України. І залежно від ціни товар буває доступний всезагально і залежно від доходу.

8. За еластичністю - мобільні телефони «Leblank» є слабо еластичні внаслідок доступності в цінах, тобто зміна ціна з 490 грн до 530 не буде значно впливати на обсяги збуту товарів.

9. За природою виникнення -прямо індукована потреба в спілкуванні ,виникла напряму в наслідок інтенсифікації темпу життя і необхідності в розподілі робочого дня.

10. За суспільною думкою – соціально-позитивні, оскільки спілкування необхідність для кожної людини, і суспільства загалом.

11. За глибиною проникнення в суспільну свідомість -товар усвідомлюється всією потенційною групою, пов’язане це із тим,що винахід цей доволі древній,і суспільство звикло до цього пристрою,і не уявляє існування без нього.

12. За ступенем поточної необхідності - мобільний телефон має нормальну інтенсивність, попит на цей товар завжди є.

13. За причиною виникнення - причини виникнення потреби спілкування і придбавання елементу гардеробу можуть бути 2-х характерів : імпульсивні( покупець знає,про необхідність купити мобільний телефон проте внаслідок відповідного стану настрою і вдалої і привабливої моделі,здійснює покупку без пошуків,раптово) і привиті іншими споживачами і рекламою( люди інколи живуть без телефонів , але після розмови з друзями,членами родини приймають рішення купити товар,або ж внаслідок ефективних комунікаційних заходів виникає бажання в покупці конкретної моделі чи марки).

14. За часовими параметрами споживання - мобільний телефон , товар який задовольняє потребу споживача безперервно, протягом всього часу використання.

15. За свободою задоволення - потреба є вільною для задоволення, оскільки немає жодних етичних, законодавчих чи інших обмежень у використанні мобільного телефону.

16. За широтою проникнення в різні галузі життя –телефон є полісфреним за широтою проникнення у різні галузі життя, діяльності людини. Людина використовує телефон на роботі, на відпочинку, на навчанні.

17. За специфікою задоволення – телефони загалом є універсальним інструментом , кожен окремий взірець підходить для всіх індивідів загалом і кожного окремо. Проте існує і укрупнена сегментація в залежності від смаків, доходів і стилю життя, способу проведення дозвілля.

18. За характером бар’єрів задоволення потреб- бар’єрами можуть бути тільки соціально – обумовлена різниця у доходах.

Оскільки фірма «Leblank» здійснює свою діяльність в оточенні різних об`єктів та сил, потрібно охарактеризувати маркетингове середовище фірми, в якому вона функціонує. Отож, розглянемо мікро- та макросередовище.

Висновки

В даній курсовій роботі я проаналізувала різноманітні фактори впливу на підприємство і запропоновала найоптимальніші маркетингові заходи для успішного встановлення нашого товару на ринку, для збільшення частки ринку і забезпечення високого та стабільного рівня прибутку, щоб і надалі розширювати ринок і кількість покупців.

В першому розділі було наведено детальну класифікацію потреб, з метою визначити, що собою являє наш товар і які функції, та потреби він може задовольнити, був проведений аналіз ринку, також визначено вплив макро- і мікро-середовища на нашу фірму і оприділено основну місію, а саме потреби наших клієнтів за рахунок продажу якісних мобільних телефонів за конкурентоспроможною ціною та визначені цілі нашого підприємства.

В другому розділі було запропоноване опитування потенційних споживачів, у формі анкет. Проаналізовані дані анкетування допомогли визначити оптимальний сегмент ринку, на який буде орієнтуватися наша фірма «Leblank». Отже, наша фірма орієнтується на споживачів із середнім і високим рівнем доходів.

В третьому розділі докладно описано три рівні нашого товару: товар за задумом, товар у реальному виконаннні, товар із підкріпленням. Також описані характеристика товару, які роблять його конкуренто спроможним та привабливим для покупців. Також розроблено ефектну товарну марку, яка символізує силу і могутність, марку, яка легко закарбується у пам’яті споживачів. Було проведено позиціювання товару.

В четвертому розділі на підставі проведення пробного маркетингу визначила оптимальну ціну на товар, оптимальний попит та зв’язок між ними. Оптимальна ціна становить 714,5 грн.., а оптимальний попит 9594,749 шт. Визначивши еластичність попиту було виявлено, що він еластичний. Отже, споживачі будуть активно реагувати на зміну цін: підвищення цін призведе до незначного зменшення попиту і навпаки, взявши це до уваги, наша фірма обрала цінову стратегію «проникнення», яка полягає в тому що встановивши відносно низькі ціни і пропонуючи досить високу якість, ми залучимо велику кількість споживачів та захопимо значну частку, це приведе до збільшення прибутків у майбутньому.

В п’ятому розділі було сформовано оптимальні канали розподілу товару. За довжиною каналу збуту було обрано дворівневий канал збуту, роль роздрібного торговця виконує дилер, такий вибір зумовлений економією коштів на збут товарів, також, дилер забезпечить необхідний асортимент товарів, забезпечить високу якість обслуговування споживачів. Для того щоб контролювати канали збуту наша фірма обрала селективний розподіл (за шириною). Аналіз беззбитковості допоміг визначити рівень критичного збуту та оприділити дохід від реалізації продукції (6855448,1605грн), та сумарні витрати (3622815, 166 грн)

В шостому розділі розроблено кампанію по просуванню товару. Було обрано стратегію «притягування» споживачів до товару. Вона передбачає значні витрати на рекламу і стимулювання споживачів для формування у них попиту на товар, вона буде найбільш оптимальною, адже це відносно дорогий товар при виході якого потрібно зацікавити, ознайомити потенційного споживача з перевагами даного товару порівняно з конкурентами. Стратегія підкріплена активною рекламною кампанію(на телебаченні, в газетах і журналах, Інтернеті та ін.), яка буде змінюватись залежно від життєвого циклу товару; стимулювання споживачів для купівлю нашої продукції різноманітними знижками, акціями; налагодження зв’язків з громадськістю.

Отже, розробивши повноцінний комплекс маркетингу, наша фірма «Leblank» має всі передумови, для забезпечення лідируючих позицій на ринку та забезпечення прибуткового та стабільного функціонування.