Дисципліни:
Конспект лекцій
На тему:

Лекційний матеріал з обліку, аналізу та аудиту зовнішньоекономічної діяльності.

Дисципліна: Облік, аналіз та аудит зовнішньоекономічної діяльності
ВНЗ:НУ «ЛП»
Формат: Word Doc

Переглядів: 3463 Додано: 2013-09-08
Частина тексту

ТЕМИ

  1. Причини впровадження та сутність обліку в системі IAS/IFRS. Міжнародні організації, що займаються уніфікацією обліку. Основні положення системи обліку IAS/IFRS

  2. Загальні положення обліку зовнішньоекономічних операцій. Сутність та характеристика митних платежів. Облік балансової вартості іноземної валюти

  3. Облік операцій з придбання іноземної валюти. Облік операцій з продажу іноземної валюти. Облік реекспортних операцій. Облік імпортних операцій. Облік реімпортних операцій

  4. Облік бартерних операцій. Облік лізингових операцій. Облік консигнаційних операцій

  5. Суть, предмет, об’єкт, методи, завдання та етапи аналізу зовнішньоекономічної діяльності підприємства. Аналіз рівня виконання зобов’язань за експортними операціями

  6. Аналіз конкурентоспроможності експортних товарів. Аналіз ефекту та ефективності експортних операцій. Аналіз інших показників, що характеризують експортну діяльність підприємства

  7. Аналіз імпортної діяльності підприємства

  8. Загальні положення аудиту зовнішньоекономічної діяльності

  9. Аудиторські стандарти як основа здійснення аудиту зовнішньоекономічної діяльності

  10. Сутність, види та способи одержання аудиторських доказів