Дисципліни:
Конспект лекцій
На тему:

Лекції з соціальної політики.

Дисципліна: Соціальна політика
ВНЗ:НУ «ЛП»
Формат: Word Doc

Переглядів: 7638 Додано: 2013-02-05
Частина тексту
Теми: Сутність соціальної політики, Проблеми порівняльного аналізу соціальної політики, Соціальна політика основних світових структур, Україна: реалії та перспективи розвитку соціальної сфери.

Питання № 1. Необхідність соціальної політики у суспільстві обумовлюється існуванням соціальної нерівності та обмеженим обсягом ресурсів. Приступаючи до вивчення курсу соціальної політики (СП) важливо означити, що саме є об’єктом і предметом нашої уваги, як цей навчальний предмет пов’язаний з іншими дисциплінами і що його вивчення може дати для майбутньої практичної роботи фахівців-соціологів та соціальних працівників.

СП у вузькому розумінні - це система заходів, спрямованих на забезпечення добробуту громадян, вирішення завдань так званої „великої п’ятірки”: соціального забезпечення, житлових програм, охорони здоров’я, освіти та служб соціальної допомоги і ресоціалізації.

СП у широкому розумінні – це регулювання соціальної сфери, соціальних відносин з метою налагодження оптимального функціонування суспільної системи в цілому.

Тому, в зв’язку із складністю явища, що є об’єктом аналізу, навчальний курс СП є до певної міри синтетичним, комплексним: в ньому повинні бути актуалізовані знання, здобуті студентами при вивченні інших дисциплін.
Цілком очевидно, що проблеми „великої п’ятірки” неможливо уяснити та вирішити у відриві від цілісного соціального контексту, що завдання, які тут виникають та пропоновані шляхи їх вирішення залежать від стану розвитку суспільства, від поставлених політичною елітою цілей та вибору нею стратегії і тактики вирішення цих питань. Окрім того, сучасне демократичне суспільство, яке має розвинуту систему громадянських інституцій, також значною мірою впливає на постановку і вирішення цих проблем.