Дисципліни:
Курс лекцій
На тему:

Лекції з менеджменту зовнішньоекономічної діяльності.

Дисципліна: Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
ВНЗ:НУ «ЛП»
Формат: Word Doc

Переглядів: 6083 Додано: 2014-02-28
Частина тексту

ЗМІСТ

Тема 1. Особливості зовнішньоекономічної діяльності та управління нею на сучасному етапі

Тема 2. Предмет курсу "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності"

Тема 3. Рівні управління ЗЕД

3.1. Макрорівень

3.2. Мезорівень

3.3. Мікрорівень

Тема 4. Організування ЗЕД на мікрорівні

Тема 5. Побудова організаційних структур управління ЗЕД на крупних підприємствах

Тема 6. Організаційні форми управління ЗЕД малих і середніх підприємств

6.1. Особливості управління ЗЕД малих і середніх підприємств

6.2. Організація експортної діяльності малих і середніх підприємств

• Побудова власного комерційного апарату підприємства

• Використання збутового апарату інших приймальних фірм

• Створення спільних регіональних підприємств

• Створення експортних асоціацій

• Формування системи франчайзингових договірних відносин

• Залучення закордонних представників

• Використання спеціального закордонного представництва

• Використання інституту роздрібних агентів–комівояжерів

• Формування дочірньої експортної компанії

• Вбудований експортний відділ

• Організація спеціального експортного відділу

6.3. Організація імпортної діяльності малих і середніх підприємств

• Організація власного вбудованого імпортного відділу

• Організація власного спеціального імпортного відділу

• Використання закордонного представництва

Створення імпортних асоціацій

Тема 7. Організація роботи зовнішньоторговельного підрозділу

7.1. Структура і завдання зовнішньоекономічного підрозділу (ЗТВ)

• Завдання ЗТВ з експорту

• Завдання ЗТВ з імпорту

• Участь підприємства у виставках зі своїм товаром

7.2. Завдання працівників групи експорту

• Старший спеціаліст з експорту виконує:

• Спеціаліст з експорту виконує:

7.3. Завдання працівників групи імпорту

• Старший спеціаліст групи імпорту виконує:

• Спеціаліст з імпорту виконує:

7.4. Завдання спеціалістів з транспорту та митниці, інокореспондентів

• Спеціаліст з транспорту виконує:

• Спеціаліст з митниці виконує:

• Інокореспондент виконує:

7.5. Розподіл завдань працівників зовнішньоторгових підрозділів за різними ознаками

7.6. Особливості середніх і дрібних підприємств

• Висновки

Висновки

Управління ЗЕД повинно здійснюватися шляхом послідовної якісної реалізації загальних функцій менеджменту, а саме: планування, організації взаємодії, мотивації, контролю та регулювання ЗЕД.

При організації ЗЕД успіх підприємства залежатиме від вибору оптимальної організаційної форми управління ЗЕД. Причому для крупних підприємств процес оптимізації доцільно здійснювати шляхом переходу від максимальної централізації в управлінні ЗЕД до найвищого ступеня децентралізації, а для дрібних і середніх підприємств – шляхом вибору форми, яка відповідає фінансовим можливостям підприємства, обсягам ЗЕО, кваліфікації працівників у сфері ЗЕД.

Оптимальним варіантом побудови підприємства в умовах ЗЕД можливий тільки тоді, коли менеджер освоїв всі можливі форми і володіє методикою вибору найкращих з них.