Дисципліни:
Лабораторна робота №2
На тему:

Проектування форм БД системи LOTUS NOTES.

Дисципліна: Офісні, видавничі та банківські системи
ВНЗ:НУ «ЛП»
Формат: Word Doc

Переглядів: 1862 Додано: 2013-02-18
Частина тексту
Мета роботи: створити довільну БД системи Lotus Notes. Практично навчитися створювати форми для вводу, читання, редагування і друку документів визначеного типу.

Теоретичні відомості

Форми (бланки) і документи.
В звичайному розумінні документ бази даних Notes можна уявити як запис бази даних, при цьому форма (бланк) служить шаблоном або засобом відображення запису. Документ подає собою сукупність назв полів (з типом даних) і значень цих полів. Кожний документ бази може містити свій набір полів. Аналог поняття таблиці реляційної бази даних тут явно не присутній. Дані кожного документа можуть вводитися і відображатися за допомогою різних форм. Може існувати декілька різних форм для однієї бази даних і довільне число документів, створених за допомогою будь-які форми.

Наприклад, база даних з інформацією про Замовників і Клієнтів може містити форму для введення і відображення інформації про організацію вцілому. При цьому може існувати зкрема форма для введення і відображення інформації про співробітників цих організацій, з якими фірма має діло, окрема форма для зберігання переписки з організаціями, окрема форма про різні контакти з нею (зустрічі, телефонні дзвінки). В цьому розглянутому випадку кожному виду документа, що зберігаються в одній базі даних, відповідає своя форма. При цьому одному документу з описом організації замовника або клієнта може відповідати, взагалі кажучи, безліч документів з інформацією про їхніх співробітників, контакти з ними, тощо. Кожна форма, а отже і введений з допомогою неї документ, складається з набору полів. Форми в Notes передбачають різні типи полів: текстові; числові; дата і час; поля ключових слів; поля складних текстів (RTF - Reach Text Format), для зберігання текстів з форматуванням, шрифтами і іншими атрибутами, графічних зображень, таблиць. При Цьому розробник форми може вбудувати в неї перевірку правильності даних, засоби, що змушують користувача в обов'язковому порядку заповнювати певні поля, тощо.

Поля складних текстів (RTF - Rich Text Format) можуть містити: текст; текст ,що вдосконалився (включаючий шрифти, розміри символів, колір); таблиці; графіку, скановані зображення; об'єкти, вкладені в документ засобами динамічного зв'язку з іншими програмами Windows (OLE), наприклад електронна таблиця, підготована в Lotus 1-2-3 або Excel - так звані неподільні об'єкти, тощо. При Цьому система Notes сама по собі володіє редактором, працюючим в режимі WYSIWYG («що бачиш на екрані, те буде і при виводі на друк»), що дозволяє користувачу вводити і редагувати текст. При введенні нового документа, користувач повинен викликати меню Compose (Створити) і вибрати з списку одну з готових форм для введення інформації про документ.

Висновок: в даній роботі я отримав практичні навички роботи з формами в програмі Lotus Notes.