Дисципліни:
Дипломна робота
На тему:

Методи оптимізації страхового портфеля ПрАТ СК «Українська страхова група» за допомогою моделі Марковіца.

Дисципліна: Інше
ВНЗ:НУ «ЛП»
Формат: Word Doc

Переглядів: 2679 Додано: 2015-03-01
Частина тексту

3.3. Розрахунок економічних результатів проектних рішень для ПрАТ СК «Українська страхова група»

З метою оптимізації страхового портфелю, забезпечення фінансової стійкості страхової компанії передусім пропонується досягнути збільшення величини власного капіталу.

Діяльність підприємства ПрАТ СК «Українська страхова група» має стабільний характер фінансового стану. Показники ліквідності в нормі, а показники фінансової автономії потребують зростання. Після здійснення факторного аналізу, ми бачимо,що при збільшенні власного капіталу показники автономії зростуть, що призведе до приближення їх до нормативного значення.

Ряд заходів для покращення показників ліквідності і платоспроможності відображено в таблиці 3.3

При збільшенні власного капіталу на суму абсолютних відхилень (38 326 тис. грн.), що становитиме 188 672 тис. грн., здійснимо розрахунок показників фінансової стійкості ПрАТ СК «Українська страхова група». Показники фінансової стійкості розраховуємо за формулами:

Коефіцієнт фінансової автономії = Власний капітал/Валюту балансу (3.1)

Коефіцієнт фінансової залежності = Валюту балансу/Власний капітал (3.2)

Коефіцієнт маневреності ВК = Оборотні активи/ Власний капітал (3.3)

Коефіцієнт фін. ризику = Довгострокові зобовязання /Власний капітал (3.4)

Коефіцієнт забезпечення власними ОЗ = (Власний капітал – Необоротні активи) / Оборотні активи (3.5)

Коефіцієнт відношення чистих страхових резервів до капіталу = Страхові резерви / Власний капітал (3.6)

ВИСНОВКИ

Основна мета в роботі було оптимізація страхового портфеля ПрАТ СК «Українська страхова група».

Таким чином, вищерозглянуті науково-методичні підходи до оптимізації портфелю ПрАТ СК «Українська страхова група» надають можливість забезпечити необхідний рівень фінансової стійкості страховика шляхом диверсифікації видів страхування. Крім того, їх застосування дозволить врахувати граничні рівні платоспроможності, дохідності та ризику збитковості. Виходячи з цього, менеджмент страхової компанії здатен адекватно та своєчасно реагувати як на зміну кон'юнктури страхового і перестрахового ринку, так і на загальні перетворення в економіці.

У першому розділі даної роботи обґрунтовано поняття страхового портфелю компанії, види портфелів, методи управління страховим портфелем.

У другому розділі наведено загальну характеристику ПрАТ СК «Українська страхова група» (коротку історію створення, основні завдання, види діяльності, організаційну структуру). Також проаналізовані чинні законодавчо-нормативні акти щодо даної теми. У цьому розділі розглянуті фінансові відносини підприємства з іншими установами та організаціями. Також було здійснене прогнозування страхових виплат і страхових премій на 2014 і 2015 роки.

Провівши прогнозування страхових виплат і страхових премій в ПрАТ СК «Українська страхова група», за допомогою методу найменших квадратів можна помітити тенденцію до зростання як страхових виплат, так і страхових премій.

Також під час аналізу звітності виявлено, що в ПрАТ СК «Українська страхова група» чистий прибуток має тенденцію до збільшення протягом 2011-2012 рр., а в 2013 році чистий прибуток зменшився в порівнянні з двома попередніми роками. Страхова компанія ліквідна і платоспроможна, про що свідчать перевищення коефіцієнтів над нормативними. Тобто, ПрАТ СК «Українська страхова група» здатна розраховуватися вчасно по своїх зобов’язаннях.

У третьому розділі ми оптимізували структуру страхового портфеля за допомогою економіко - математичної моделі Марковіца. Оптимізацію проводили за двома критеріями: ризиковістю і прибутковістю. Отриманий страховий портфель порівняли із портфелем 2013 року.