Дисципліни:

Зміни стану рівноваги споживача


« Мікроекономіка / Укл. В.В. Бугас, Н.М. Любенко, 2005

Стан рівноваги споживача змінюється, якщо:

- змінюється сукупний дохід (бюджет) споживача;

- змінюються його уявлення про корисність;

- змінюються ціни товарів.

При зростанні бюджету споживача зростає кількість споживання всіх благ набору споживача, при зменшенні бюджету споживача зменшується кількість споживання всіх благ набору споживача. Але це справедливо лише за припущення, що зміни в бюджеті не змінюють уявлень споживача щодо корисності кожного з товарів і він ставиться до них, як до товарів вищої якості. На рис.7.8. представлено графічну модель, що ілюструє зміни у споживацькому виборі при зростанні бюджету споживача за припущення , що товари А і Б в уявленні споживача є товарами вищої якості.

Зміна оптимального вибору споживача при зростанні бюджету споживача

Рис. 7.8. Зміна оптимального вибору споживача при зростанні бюджету споживача

При зміні бюджету споживача в такому випадку на графічній моделі зміщується бюджетна лінія (паралельно до «старої»). «Нова» точка рівноваги знаходиться в точці дотику «нової» бюджетної лінії і однієї з сімейства кривих байдужості (останні є паралельними між собою, тому що характер споживацьких переваг залишається незмінним). Нагадаємо, що в «новій» точці рівноваги співпадають співвідношення цін і співвідношення граничних корисностей товарів А і Б.

При цьому графічна модель наочно свідчить, що збільшення обсягів споживання не обов`язково є пропорційним щодо двох товарів А і Б. Більш відчутно зростає при цьому споживання «дорожчого» (як за ціною, так і за корисністю) товару.

Але суттєві зміни в бюджеті споживача можуть викликати і певні зміни в уявленнях споживача щодо ранжування корисностей конкретних товарів. На графічній моделі (див. рис. 7.9) це відобразиться зміною кута нахилу (або кривизни) кривої байдужості.

Зміна оптимального вибору споживача при зміні споживацьких переваг, яка викликана зростанням його бюджету

Рис. 7.9. Зміна оптимального вибору споживача при зміні споживацьких переваг, яка викликана зростанням його бюджету

Якщо, припустимо, товар А при суттєвому зростанні бюджету споживача набуває переваг порівняно з товаром Б, він буде більш відчутно збільшувати споживання саме цього товару, і навіть можливе зменшення споживання товару Б, який набуває при цьому ознак товару «нижчої» якості, для якого притаманне зменшення споживання при зростанні бюджету споживача.