Дисципліни:

Закономірності ринкової рівноваги в умовах монополістичної конкуренції


« Мікроекономіка / Укл. В.В. Бугас, Н.М. Любенко, 2005

Монополістична конкуренція має місце там, де конкурує між собою велика кількість продавців з метою продажу диференційованого продукту в умовах, де можливе з’явлення нових продавців.

Для монополістично-конкурентних ринків характерно наступне:

- товар кожної з фірм ринку є недосконалим замінником товару, який реалізується іншими фірмами;

- на ринку існує велика кількість продавців, кожен з яких задовольняє порівняно невелику частку ринкового попиту на даний тип товару, що реалізується фірмою та її суперниками;

- продавці товару на зважають на реакцію своїх конкурентів, коли приймають рішення щодо зміни цін чи обсягів ринкових продаж

– ця особливість є наслідком великої кількості фірм-продавців;

- на ринку забезпечуються умови вільного входження на ринок та виходу з нього, хоча тривалий час працюючі фірми завдяки своїй репутації, що склалася, можуть мати переваги перед “новачками”.

Монополістична конкуренція схожа з монополією, оскільки окремі фірми мають можливість контролювати ціну своїх товарів. Монополістична конкуренція схожа з досконалою конкуренцією великою кількістю фірм-виробників та відсутністю суттєвих перешкод для входження на ринок та виходу з нього.

Лінія попиту щодо фірми має невеликий нахил (попит має велику міру еластичності за ціною) завдяки існуванню великої кількості товарів-замінників.

Закономірності короткострокової рівноваги окремої фірми в умовах монополістичної конкуренції визначаються вибором обсягів продаж за правилом максимізації прибутку MR = MC, при цьому фірма може мати як прибутки, так і збитки (в межах припустимої збитковості, яка визначається величиною постійних витрат фірми).

Стан короткострокової рівноваги прибуткових фірм в умовах монополістичної конкуренції та тенденції її характерних змін в довгостроковому періоді проілюстровано графічною моделлю на рис.6.4.

Короткострокова рівновага прибуткової монополістично-конкурентної фірми

Рис. 6.4. Короткострокова рівновага прибуткової монополістично-конкурентної фірми та тенденції її зміни в довгостроковому періоді

Стан короткострокової рівноваги збиткових фірм в умовах монополістичної конкуренції та тенденції її характерних змін в довгостроковому періоді проілюстровано графічною моделлю на рис.6.4.

Короткострокова рівновага збиткової монополістично-конкурентної фірми

Рис. 6.5. Короткострокова рівновага збиткової монополістично-конкурентної фірми та тенденції її зміни в довгостроковому періоді

Особливості довгострокової динаміки рівноваги фірм і ринків в умовах монополістичної конкуренції обумовлюються можливістю вільного входу нових фірм на ринок та виходу існуючих з ринку:

- входження нових фірм на ринок стимулюється наявністю економічних прибутків у існуючих фірм ринку; масове входження нових фірм на ринок обумовлює зменшення попиту стосовно окремих фірм, що залишаються на ринку; при цьому короткострокові прибутки, що мали місце, зникають в довгостроковому періоді і входження нових фірм на ринок припиняється;

- вихід фірм з ринку стимулюється наявністю економічних збитків у існуючих фірм ринку; масовий відтік фірм з ринку обумовлює зростання попиту щодо окремих фірм, які залишаються на ринку; при цьому короткострокові збитки, що мали місце, зникають в довгостроковому періоді і відтік фірм з ринку припиняється.

Таким чином, в стані довгострокової рівноваги в умовах монополістичної конкуренції є характерним стан нульової економічної прибутковості, що проілюстровано на рис.6.6.

Довгострокова рівновага в умовах монополістичної конкуренції

Рис. 6.6. Довгострокова рівновага в умовах монополістичної конкуренції

В стані довгострокової рівноваги фірми, як свідчить наведена графічна модель, забезпечується отримання нульового економічного прибутку. В стані довгострокової рівноваги в принципі не забезпечується умова максимізації прибутку MR = MC (нагадаємо, що остання умова забезпечується у випадку довгострокової рівноваги ідеального досконало конкурентного ринку).