Дисципліни:

Рівновага на конкурентному ринку ресурсів: праця


« Мікроекономіка / Укл. В.В. Бугас, Н.М. Любенко, 2005

Конкурентний ринок виробничого фактору знаходиться в стані рівноваги, якщо його середньоринкова ціна врівноважує обсяг попиту та обсяг пропозиції відповідного фактору. Точка ринкової рівноваги – це точка перетину ліній попиту і пропозиції на відповідний фактор виробництва (наприклад, фактор “праця”).

Якщо ринок продукту також є досконало конкурентним, крива попиту на фактор є більш еластичною (має менший кутовий коефіцієнт нахилу), тому що попит на продукт в таких умовах є абсолютно еластичним.

Лінія індивідуальної	пропозиції праці

Рис. 9.4. Рівноважний стан конкурентного ринку ресурсу (на прикладі праці) та вплив на нього монополії на ринку продукції, для виробництва якої залучається даний ресурс

За вищенаведеною графічною моделлю проведемо співставлення стану рівноваги на досконало конкурентному ринку праці за умов:

а) досконалої конкуренції на ринку продукту

б) монопольної влади на ринку продукту.

Висновок є очевидним: монопольна влада на ринку продукту впливає на ринок праці наступним чином: кількість працюючих скорочується (L мон < L конк), ставка заробітної плати зменшується (W мон < W конк).