Дисципліни:

Модель Курно


« Мікроекономіка / Укл. В.В. Бугас, Н.М. Любенко, 2005

Розглянута модель зламаної лінії попиту має один суттєвий недолік – вона не пояснює, якими закономірностями визначається обраний олігопольною фірмою обсяг виробництва.

Для мікроекономічного обґрунтування закономірностей встановлення олігопольних цін і обсягів виробництва застосовується модель Курно.

Припущення: щодо дуопольного ринку відомі ринковий попит і витрати кожної з 2-х фірм на одиницю продукції. Припустимо, це фірма А і фірма Б.

Модель ґрунтується на таких закономірностях – кожна з фірм робить припущення щодо обсягів виробництва, які є можливими для фірми-конкурента, і приймає власні рішення щодо оптимальних для себе обсягів виробництва при кожному з цих припущень. При цьому оптимальні рішення визначаються за умови максимізації прибутку, тобто за умови дотримання правила MR=MC. Графічна ілюстрація таких виборів наведена на рис.6.2.

Модель Курно як ілюстрація закономірностей оптимальних виборів олігопольної фірми

Рис. 6.2. Модель Курно як ілюстрація закономірностей оптимальних виборів олігопольної фірми

Оптимальні рішення олігопольної фірми А стосовно обсягів власних ринкових продаж відповідно до правила максимізації прибутку на графічній моделі визначаються за точками перетину ліній маржинального доходу (MR) і маржинальних витрат (MC) і позначені на моделі відповідно: Q , Q , Q

Оптимальні рішення олігопольної фірми А залежать, таким чином, від можливих рішень фірми Б. Іншими словами, оптимальні обсяги продаж фірмою А є певною функцією від обсягів продаж фірмою Б:

Q = f (Q) Q = f (Q) Q = f (Q)

В результаті проведеного таким чином аналізу будується графічна модель - крива реакції фірми А на можливі рішення фірми Б (QА як функція від QБ).

Фірма Б, в свою чергу, також проводить подібний аналіз, в результаті якого будується графічна модель - крива реакції фірми Б на можливі рішення фірми А (QБ як функція від QА).

Якщо представити ці дві криві реакції олігопольних фірм в одній системі координат – отримаємо в точці їх перетину точку рівноваги Курно.

Криві реакції олігопольних фірм і рівновага Курно

Рис. 6.3. Криві реакції олігопольних фірм і рівновага Курно

Точка рівноваги Курно визначає обсяг ринкових продаж кожною з фірм олігопольного ринку, який відповідає умові самостійних оптимальних виборів кожною з фірм за критерієм максимізації прибутку.

Модель Курно ілюструє також обсяги продаж за припущенням змови між олігопольними фірмами – ці обсяги продаж ілюструються сукупністю точок так званої лінії контрактів. Є очевидним, що в умовах олігопольної змови (що рівнозначно монополії) обсяги сукупних ринкових продаж є меншими порівняно з олігополією без змови.

Модель Курно ілюструє також обсяги продаж на даному ринку за припущенням існування досконалої конкуренції між фірмами ринку – ці обсяги продаж ілюструються сукупністю точок так званої лінії конкурентних продаж. За моделлю Курно є очевидним, що обсяги ринкових продаж, які відповідають лінії конкурентних продаж є більшими, ніж в умовах олігополії.