Дисципліни:

Перехресна еластичність попиту


« Мікроекономіка / Укл. В.В. Бугас, Н.М. Любенко, 2005

Перехресна еластичність попиту характеризує зміни в попиті споживача на даний товар при змінах цін на пов`язані з ним товари. При цьому із зростанням цін на товари-замінники попит збільшується, а із зростанням цін на товари-доповнювачі - зменшується.

Показник перехресної еластичності попиту розраховується як відсоткова зміна величини попиту на один товар (Q1) при зміні ціни другого товару (р2) на один відсоток.

Формула для розрахунку: Е (1/2) = % Δ Q1 / % Δ р2

Для товарів-замінників (товарів-субститутів) показник перехресної еластичності попиту має додатне значення, для товарів-доповнювачів (товарів-комплементів) – від`ємне значення.