Дисципліни:

Динаміка доходів із змінами обсягів продаж


« Мікроекономіка / Укл. В.В. Бугас, Н.М. Любенко, 2005

Доходи підприємства від реалізації конкретної продукції визначаються її кількістю та ціною за одиницю продукції. Сукупність ринкових умов обумовлює певну залежність між ціною і кількістю продукції, яку споживачі готові придбати у даного виробника, але в загальному випадку збільшення обсягів виробництва і продаж пов`язане із закономірним (у відповідності до закону попиту) зниженням ціни на одиницю продукції.

Щонайперше, на динаміку доходів підприємства при зростанні обсягів виробництва і реалізації продукції суттєво впливають характеристики еластичності попиту.

Динаміка сукупних, середніх і граничних доходів зі змінами обсягів виробництва

Рис. 3.1. Динаміка сукупних, середніх і граничних доходів зі змінами обсягів виробництва

Для характеристики темпів і напрямку змін сукупного доходу підприємства використовують показник маржинального (граничного) доходу на одиницю продукції – як додаткового доходу, який отримує підприємство від продажу кожної наступної одиниці продукції.

MR = ΔTR / ΔQ

MR - маржинальний (граничний) дохід на одиницю продукції

ΔTR - приріст сукупного доходу (виручки від реалізації) при збільшенні виробництва (продаж) продукції

ΔQ - кількість додаткових одиниць продукції

Приклад розрахунку граничного доходу на одиницю продукції

Кількість

Ціна

Сукупний

Приріст

Приріст

Граничний

продукції

дохід

сукупного

кількості

дохід

доходу

продукції

5

20

100

100

5

20

10

18

180

80

5

16

15

16

240

60

5

12

20

14

280

40

5

8

25

12

300

20

5

4

30

10

300

0

5

0

35

8

280

-20

5

-4

Граничний дохід має додатне значення в інтервалі зростання виручки від реалізації і від`ємне – при її зменшенні.