Дисципліни:

Економічні і "бухгалтерські" витрати і прибутки


« Мікроекономіка / Укл. В.В. Бугас, Н.М. Любенко, 2005

Розрізняють економічні і “бухгалтерські” поточні витрати, які підлягають врахуванню при визначенні прибутку. “Бухгалтерські” витрати включають лише так звані “явні” витрати, що пов`язані із платежами фірми за залучені для виробництва зовнішні ресурси (заробітна плата працюючих, вартість сировини, електроенергії, тощо), а також відшкодування зношення ресурсів довготривалого використання у вигляді амортизації. До складу витрат, які враховуються при визначенні прибутку, також відносять і встановлені державою видатки (обов`язкові платежі і податки, які забезпечують грошові надходження в державний бюджет і централізовані фонди спеціального призначення з метою відшкодування витрат на соціальні та інші суспільні потреби).

До складу економічних витрат, крім явних, або “бухгалтерських”, включають також неявні витрати – під останніми розуміють втрати підприємця, обумовлені відмовою від іншого, альтернативного використання його власних ресурсів. Отже , неявні витрати є грошовою оцінкою можливих доходів (прибутку) при альтернативному використанні власних ресурсів.

Економічні витрати і економічний прибуток

При здійсненні попередніх (планових) економічних оцінок щодо альтернативних економічних виборів доцільно спиратись саме на оцінку економічних витрат і економічного прибутку. При цьому економічні рішення (проекти) вважаються ефективними, якщо вони забезпечують будь-яке додатне значення економічного прибутку, тобто якщо бухгалтерський прибуток перевищує грошову оцінку неявних витрат, або іншими словами, якщо бухгалтерський прибуток перевищує так званий нормальний прибуток підприємця.

Прибуток, який могла б отримати фірма (підприємець) при альтернативному використанні власних економічних ресурсів, в економічній теорії дістав назву нормального прибутку підприємця (фірми). Якщо ведення справ не забезпечує отримання“нормального” економічного прибутку останньому належить прийняти рішення про інше використання власних ресурсів. Іншими словами – нормальний прибуток це той мінімальний прибуток, який утримує підприємця (фірму) в обраній сфері діяльності.