Дисципліни:

Ефективність конкурентного ринку


« Мікроекономіка / Укл. В.В. Бугас, Н.М. Любенко, 2005

Для доказу того, що досконало конкурентний ринок забезпечує досягнення максимальної суспільної економічної ефективності, проаналізуємо наслідки закріплення ринкової ціни на рівні, що відрізняється від рівноважного. Зазначимо, що останнє є можливим лише при порушенні досконало конкурентних ринкових умов.

З цією метою застосовують поняття: надлишок виробника і надлишок споживача. На графічній моделі попиту і пропозиції кожна з точок лінії попиту (лінії пропозиції) ілюструє готовність окремих споживачів ( виробників ) щодо здійснення купівлі-продажу за різними цінами, але внаслідок встановлення ринкової рівноваги купівля-продаж здійснюється за середньоринковими (рівноважними) цінами. Отже, певна частка як споживачів, так і виробників отримала певні умовні економічні вигоди.

Графічна модель надлишків споживача і виробника представлена нижче.

Надлишок споживача

Рис. 2.4-а. Надлишок споживача (площа заштрихованого трикутника)

Надлишок виробника

Рис. 2.4-б. Надлишок виробника (площа заштрихованого трикутника)

Під надлишком споживача розуміють умовну економічну вигоду, яку отримують в сукупності ті споживачі, які згодні були придбати продукт за ціною вище рівноважної.

Під надлишком виробника розуміють умовну економічну вигоду, яку отримують в сукупності ті виробники, які згодні були продавати продукт за ціною нижче рівноважної.

Проаналізуємо зміни в надлишку споживача і виробника у випадках:

А) – ринкова ціна (внаслідок неконкурентних умов чи втручання держави) перевищує рівноважну (рис. 2.5-а).

Б) – ринкова ціна (внаслідок неконкурентних умов чи втручання держави) нижча за рівноважну (рис. 2.5-б).

Аналіз наслідків встановлення ціни на рівні, вищому за рівноважний

Рис. 2.5-а. Аналіз наслідків встановлення ціни на рівні, вищому за рівноважний

Обсяг ринкових продаж зменшується від рівноважного Q* до Q` (величина продаж обмежується лінією пропозиції товару).

Площі геометричних фігур А, В і С ілюструють зміни в надлишках споживача і виробника

Зміни в надлишку споживача - А - В

Зміни в надлишку виробника +А - С

Зміни в сукупності - В - С

Аналіз наслідків встановлення ціни на рівні, нижчому за рівноважний

Рис. 2.5-б. Аналіз наслідків встановлення ціни на рівні, нижчому за рівноважний

Обсяг ринкових продаж зменшується від рівноважного Q* до Q` (величина продаж обмежується лінією попиту на товар).

Площі геометричних фігур А, В і С ілюструють зміни в надлишках споживача і виробника

Зміни в надлишку споживача + А - В

Зміни в надлишку виробника - А - С

Зміни в сукупності - В - С

При встановленні фіксованої ціни на рівні, що відрізняється від рівноважного, суспільство має чисті економічні втрати, обумовлені скороченням обсягів ринкових продаж в порівнянні з рівноважними обсягами продаж.

Отже, проведений аналіз свідчить про економічну ефективність (за Парето ), притаманну досконало конкурентному ринку, оскільки в умовах досконало конкурентного ринку ціна не може утримуватись тривалий час на рівні, що відрізняється від рівноважного.