Дисципліни:

Виробнича ефективність у короткостроковому економічному періоді (виробництво з одним змінним фактором)


« Мікроекономіка / Укл. В.В. Бугас, Н.М. Любенко, 2005

Якщо фірма може змінювати обсяги залучення лише одного виробничого фактору (наприклад, праці), а всі інші залишаються незмінними, вона повинна наймати стільки працівників, щоб мінімізувати витрати на залучення цього змінного фактору на одиницю продукції.

Представимо в одній графічній моделі криві середнього і граничного продуктів змінного фактору виробництва, що дозволяє прослідкувати взаємозв’язок між динамікою змін середнього і граничного (маржинального) продуктів.

Вибір змінного фактору (L - праці), що забезпечує мінімізацію витрат

Рис.8.2. Вибір змінного фактору (L - праці), що забезпечує мінімізацію витрат

За суто математичними закономірностями:

- в інтервалі зростання середнього продукту – граничний продукт перевищує значення середнього продукту

- в інтервалі зменшення середнього продукту – граничний продукт є меншим від середнього продукту

Середній продукт виробництва з одним змінним фактором досягає максимального значення (що відповідає стану максимальної виробничої ефективності і мінімізації виробничих витрат на одиницю продукції) за умови, якщо середній продукт змінного фактору виробництва дорівнює граничному продукту змінного фактору виробництва, або АР = МР.

На графічній моделі – це точка перетину ліній середнього продукту і граничного продукту.

Зазначимо, що в стані виробничої ефективності лінія граничного продукту є обов’язково спадною – це ілюструє закономірну дію закону спадної віддачі змінного фактору виробництва.