Дисципліни:

Рівновага фірм в умовах чистої конкуренції в довгостроковому економічному періоді


« Мікроекономіка / Укл. В.В. Бугас, Н.М. Любенко, 2005

Довгостроковий період – це такий інтервал часу, в межах якого фірми можуть не тільки змінювати обсяги залучення всіх ресурсів (внаслідок чого немає місця для постійних витрат), але й можуть приймати рішення щодо виходу з даного ринку, а нові фірми можуть входити на ринок. При цьому в умовах досконалої конкуренції не існує ніяких обмежень щодо входження на ринок чи виходу з нього.

Умови рівноваги конкурентної фірми в довготривалому економічному періоді складаються з наступного:

- фірма задоволена обсягами виробництва, тобто обсяги виробництва відповідають правилу максимізації прибутку, отже р = MR = MC

- фірма досягає мінімального рівня витрат для даного обсягу виробництва при існуючих виробничих потужностях, тобто АТСS= min (де АТСS – “короткострокові” середні витрати)

- фірма не бажає змінювати масштаби виробництва і в довгостроковому періоді, отже рівень її короткострокових витрат АТСS є мінімальним і співпадає з рівнем “довгострокових” витрат АТСL (співпадає з лінією “довгострокових” витрат на графічній моделі рис.3.7)

- фірма не бажає покидати цей ринок, отже її “довгострокові” економічні витрати не вищі за доходи (фірма не є збитковою, тобто p ? АТСL), а у інших фірм немає стимулу для входження на ринок, отже доходи існуючих на ринку фірм не перевищують їх економічні “довгострокові” витрати, тобто АТСL ? p,таким чином АТСL = p

Узагальнюючи вищенаведене, умовою рівноваги конкурентної фірми в довгостроковому періоді є рівняння:

р = MR = MC = АТСS = АТСL

Графічна модель точки довгострокової рівноваги досконало конкурентної фірми має вигляд:

Точка довгострокової рівноваги досконало конкурентної фірми

Рис. 4.2. Точка довгострокової рівноваги досконало конкурентної фірми

В точці довгострокової рівноваги рівень ціни відповідає рівню середніх витрат на одиницю продукції – це свідчить про те, що в стані довгострокової рівноваги досконало конкурентні фірми отримують нульовий економічний прибуток.

Розгляд умов довгострокової рівноваги фірм в умовах досконалої конкуренції свідчить про ефективність досконалої конкуренції як ринкової структури, що можна вивести з наступного:

- і “короткострокові” і “довгострокові” середні витрати фірми на одиницю продукції в точці рівноваги мають мінімальне значення – це свідчить про оптимальне використання ресурсів кожною окремою фірмою в умовах досконалої конкуренції. Отже, досконало конкурентний ринок забезпечує ефективність виробництва;

- граничні витрати дорівнюють цінам ринкової рівноваги, отже ресурси між фірмами і галузями розподіляються найбільш ефективно. Отже, досконало конкурентний ринок забезпечує ефективність розподілу ресурсів.