Дисципліни:

Наслідки існування обмежень у величині пропозиції праці


« Мікроекономіка / Укл. В.В. Бугас, Н.М. Любенко, 2005

Монопсонія – лише один з факторів порушення умов досконалої конкуренції на ринку праці. Взагалі для ринків праці притаманні умови недосконалої конкуренції. Серед них, крім монопсонії, можна виділити в якості головної причини існування неконкурентних груп працюючих, “мігрування” робітників між якими є ускладненим з причин природних здібностей, рівня освіти і кваліфікації, географічних перешкод, тощо.

В межах окремих груп працюючих можливе існування суттєвих обмежень щодо збільшення їх кількості, наприклад в групах висококваліфікованих спеціалістів. В таких умовах модель ринку праці набуває специфічного вигляду.

Наслідки існування обмежень в кількості пропозиції праці

Рис. 9.7. Наслідки існування обмежень в кількості пропозиції праці

Економічна рента – це ціна, що сплачується за використання землі та інших природних ресурсів, які є суворо обмеженими. Власне кажучи, економічна рента є платою за обмеженість землі та інших природних ресурсів. Її розмір визначають у величині перевищення фактичного доходу власника ресурсу в порівнянні з тою мінімальною ціною, за яку він готовий пропонувати дану кількість ресурсу на ринку.

У випадку отримання додаткових доходів працівники, кількість яких є суворо обмеженою, отримують так звану “квазіренту”, що також є платою за обмеженість ресурсу “праця”.