Дисципліни:

Закономірності виробничої функції у короткостроковому економічному періоді (виробництво з одним змінним фактором)


« Мікроекономіка / Укл. В.В. Бугас, Н.М. Любенко, 2005

Короткостроковий економічний період – інтервал часу, протягом якого обсяги залучення хоча б одного з виробничих факторів не можуть бути зміненими (зазначимо, що цей часовий термін є категорією, обумовленою економічними, а не календарними обмеженнями). З точки зору теорії виробництва цей період характеризується як виробництво з одним змінним фактором.

Отже, в короткостроковому економічному періоді обсяг виробництва є змінна величина, що є функцією від обсягу залучення лише одного ( змінного) фактору виробництва.

Для спрощення припустимо, що у виробництві використовується лише один змінний фактор – праця ( L ), а всі інші є незмінними. Тоді виробнича функція – це функція вигляду

Q = f ( L) або ТР = f ( L)

Q - обсяг виробництва продукції

ТР – сукупний продукт виробництва(total product)

L –кількість залученого у виробництво фактору“праця”

Виробнича функція може бути представленою графічно наступним чином:

Графічна модель функції загального продукту (TР – total product)

Рис. 8.1. Графічна модель функції загального продукту (TР – total product)

Сукупний продукт змінного виробничого фактору – праці (TP) – це кількість продукції, що виробляється при певній (різній) кількості змінного виробничого фактору (праці - L) та при незмінних обсягах інших виробничих факторів. Для характеристики закономірностей виробничої функції використовують також показники середнього продукту змінного виробничого фактору і граничного (маржинального) продукту змінного виробничого фактору.

Середній продукт змінного виробничого фактору (в нашому прикладі – праці) визначається за формулою:

AP(L) = TP / L

TP – сукупний продукт

L – кількість фактору “праця”

Граничний (маржинальний) продукт змінного виробничого фактору – це додатковий обсяг продукції при збільшенні змінного виробничого фактору (в нашому прикладі – праці) на одну одиницю і визначається за формулою:

MP(L) = ΔTP / ΔL

ΔTP- приріст сукупного продукту

ΔL – приріст кількості фактору “праця”

Крива (TPL) має такі характерні особливості: у певних межах збільшення обсягу змінного ресурсу призводить до зростання сукупного продукту, хоча зазначене зростання має різні темпи – останні уповільнюються після проходження межі використання резервів ефективного використання змінного виробничого фактору і при подальшому збільшенні обсягів залучення праці при фіксованих розмірах інших виробничих факторів обсяги виробництва не тільки перестають збільшуватись, а можливе їх зменшення.

Закономірності зростання середнього продукту змінного виробничого фактору в короткостроковому економічному періоді є такими: спочатку середній продукт зростає, при подальшому розширенні – зменшується і функція середнього продукту має спадний характер.

Закономірності зростання граничного (маржинального) продукту змінного виробничого фактору в короткостроковому економічному періоді є такими: спочатку граничний (маржинальний) продукт зростає, при подальшому розширенні – зменшується і функція середнього продукту має спадний характер.

Закономірна тенденція до зменшення граничного продукту змінного виробничого фактору (як праці, так і інших факторів), що має місце, починаючи з певних обсягів виробництва, формулюється як закон спадної віддачі виробничих факторів.