Дисципліни:

Основні економічні цілі підприємства


« Мікроекономіка / Укл. В.В. Бугас, Н.М. Любенко, 2005

Підприємство – це самостійна господарська одиниця, яка здійснює виробництво товарів і послуг, що задовольнять суспільні потреби, шляхом залучення і використання економічних ресурсів.

Економічною метою підприємства (як і підприємницької діяльності взагалі) є задоволення потреб споживачів в його продукції (роботах, послугах), отримання прибутку, забезпечення на основі отриманого прибутку інтересів власника майна підприємства та забезпечення подальшого розвитку діяльності підприємства. При цьому прибуток слугує джерелом фінансового забезпечення потреб розвитку.

Схематично основні економічні цілі підприємства можна представити таким чином:

Основні економічні цілі підприємства

Рис. 1.3. Основні економічні цілі підприємства

У визначенні економічних результатів ринкової діяльності підприємств спираються на такі основні показники:

- доходи від реалізації певної продукції на ринку;

- витрати поточного характеру, пов`язані з поточною оплатою використання залучених ресурсів. При цьому до витрат поточного характеру не відносять витрати, що збільшують майнові ресурси і в кінцевому підсумку забезпечують розвиток підприємства (тобто, пов`язані з придбанням обладнання, будівництвом нових споруд, тощо);

- прибуток, як різниця між доходами від реалізації і поточними витратами.

Кінцевою фінансово-економічною метою діяльності підприємства є отримання прибутку, тобто перевищення отриманих доходів від реалізації продукції (послуг) на ринку над витратами.

Прибуток = Доходи	- Витрати