Дисципліни:

Графічні моделі в мікроекономіці


« Мікроекономіка / Укл. В.В. Бугас, Н.М. Любенко, 2005

Пізнанню мікроекономічних залежностей та закономірностей сприяє використання графічних моделей, що є традиційним методом мікроекономічних досліджень.

Використання графічних моделей спирається на ряд припущень:

1. Графічні моделі будуються в двомірному просторі, тому аналітично досліджуватись можуть залежності лише між двома економічними явищами (показниками), які вважаються взаємопов`язаними змінними величинами, при цьому всі інші економічні умови і фактори вважаються незмінними і в аналізі вдаються до припущення “за інших рівних (незмінних) умов”;

2. Реальні економічні процеси аналізуються в динаміці переважно із застосуванням дискретних величин (наприклад, зростання обсягу виробництва на N тис.од, додаткові доходи в обсязі L тис.грн., тощо), але при будуванні графічних моделей вдаються до припущення щодо неперервного характеру цих змін, що дає можливість зображення економічних явищ і процесів в динаміці у вигляді “згладжених” (а не “сходинкоподібних” ) ліній.