Дисципліни:

Еластичність попиту за доходом споживача


« Мікроекономіка / Укл. В.В. Бугас, Н.М. Любенко, 2005

Еластичність попиту за доходом споживача характеризує зміни в попиті споживача при змінах в його доходах. При цьому із зростанням доходу споживача попит збільшується на товари «вищої» якості і зменшується – на товари «нижчої» якості.

Показник еластичності попиту за доходом споживача розраховується як відсоткова зміна величини попиту при зміні доходу сукупного споживача на один відсоток.

Формула для розрахунку еластичності попиту за доходом споживача:

Е (І) = % Δ Q / % Δ І = Δ Q / Q : Δ І / І

Де % Δ Q - відсоткова зміна величини попиту

% Δ І – відсоткова зміна доходу споживача

І – дохід споживача

Q – попит в натуральних одиницях кількості продукту

Для товарів «вищої» якості показник еластичності попиту за доходом споживача має додатне значення, для товарів «нижчої» якості – від`ємне значення.