Дисципліни:

Ринок капіталу – вплив обмеженості ресурсу в короткостроковому економічному періоді


« Мікроекономіка / Укл. В.В. Бугас, Н.М. Любенко, 2005

В економічній теорії під капіталом розуміють засоби виробництва в матеріально-речовій формі. Ціною капіталу є ставка відсотку на капітал (interest).

Ринковий попит на капітал D(К) має ті ж закономірності, що і попит на будь-який інший виробничий ресурс і визначається граничною доходністю одиниці ресурсу (ці закономірності розглянуто в розділі , присвяченому ринкам праці). Лінія попиту на графічній моделі має спадний вигляд (від`ємний нахил).

Стосовно закономірностей встановлення рівноваги на ринках капіталу слід розрізняти короткостроковий (миттєвий), середньостроковий і довгостроковий період часу – саме часовий фактор впливає на закономірності пропозиції капіталу.

Чим більший інтервал часу охоплюється мікроекономічним аналізом, тим більш еластичною є пропозиція капіталу S(К).

В миттєвий період часу обсяги засобів виробництва, що можуть бути реалізованими на ринку є жорстко обмеженими, отже пропозиція капіталу є абсолютно нееластичною (лінія S(К) на графічній моделі є вертикальною) – зміна попиту в цьому випадку призводить лише до зміни середньоринкових ставок проценту на капітал.

В довгостроковому економічному періоді пропозиція капіталу є абсолютно еластичною – фірми-виробники засобів виробництва зможуть виготовити і запропонувати на ринок будь-яку їх кількість, при цьому в умовах конкуренції рівноважна ринкова ціна на ринку капіталу буде залишатись стабільною (її зростання об’єктивно може бути обумовлено лише зростанням відповідних витрат цих фірм-виробників). Лінія S(К) на графічній моделі є горизонтальною – зміна ринкового попиту в цих умовах призводить лише до змін у кількості ринкових продаж.

В середньостроковому економічному періоді лінія пропозиції на ринку капіталу має додатний нахил, отже зміни ринкової рівноваги супроводжуються змінами і середньоринкових ставок проценту на капітал і обсягів ринкових продаж капітальних ресурсів (засобів виробництва).

Зміни рівноваги на ринку капіталу при зміні попиту на капітал в залежності від фактору часу

Рис. 10.2. Зміни рівноваги на ринку капіталу при зміні попиту на капітал в залежності від фактору часу