Дисципліни:

Лінія ефективного виробничого розвитку з двома змінними факторами


« Мікроекономіка / Укл. В.В. Бугас, Н.М. Любенко, 2005

Для фірми, що притримується стратегії мінімізації витрат лінія виробничого розвитку на графічній моделі утворюється поєднанням точок оптимальних виборів в точках дотику ізоквант, що відповідають різним обсягам виробництва та ізокост, відповідних за кутом нахилу співвідношенню цін на фактори.

При цьому зміна технологій знаходить відображення в зміні кутів нахилу і міри „кривизни” ізоквант, а зміна у співвідношеннях цін – в зміні кутів нахилу ізокост.

Лінія виробничого розвитку за незмінних цін і незмінній технології

Рис.8.11-а. Лінія виробничого розвитку за незмінних цін і незмінній технології

Лінія виробничого розвитку за незмінних цін і заміні технології на більш капіталоємну

Рис.8.11-б. Лінія виробничого розвитку за незмінних цін і заміні технології на більш капіталоємну

Лінія виробничого розвитку при зменшенні ціни капіталу (К) і незмінній технології

Рис.8.11-в. Лінія виробничого розвитку при зменшенні ціни капіталу (К) і незмінній технології

За допомогою графічної моделі можна також наочно довести, що виробничий розвиток з двома змінними факторами закономірно є більш ефективним, ніж виробничий розвиток при можливості змінювати лише один виробничий фактор (рис. 8.12).

Так, припустимо, збільшення виробництва ілюструється переходом на нову ізокванту, розташовану вище і праворуч від “старої” ізокванти.

Точці вибору “нового” набору виробничих факторів, якщо обидва виробничі фактори К і L є змінними, відповідає менший рівень витрат (нижче розташована на моделі ізокоста), отже такий вибір є більш ефективним.

Обґрунтування порівняльної ефективності розвитку при одному і двох змінних факторах

Рис.8.12. Обґрунтування порівняльної ефективності розвитку при одному і двох змінних факторах