Дисципліни:

Динаміка витрат фірми в довгостроковому економічному періоді


« Мікроекономіка / Укл. В.В. Бугас, Н.М. Любенко, 2005

В довгостроковому економічному періоді відсутні постійні витрати. На практиці постійні витрати фірми в короткотерміновому економічному періоді здебільшого пов`язані з певним фіксованим рівнем виробничих потужностей, а в довгостроковому економічному періоді фірма може змінювати ці виробничі потужності.

На рис. 3.7 представлено графічну модель обґрунтування закономірностей динаміки витрат фірми зі збільшенням обсягів продукції у довгостроковому економічному періоді.

SATC – лінії “короткострокових” витрат фірми, які є характерними для декількох варіантів фіксованих виробничих потужностей умовного підприємства. Із зростанням потужностей спочатку за рахунок техніко-технологічних факторів лінії SATC зміщуються донизу, але подальше нарощення потужностей призводить до їх зміщення догори – витрати зростають під впливом дії закону зростаючих альтернативних витрат.

Обґрунтування динаміки витрат в довгостроковому економічному періоді

Рис. 3.7. Обґрунтування динаміки витрат в довгостроковому економічному періоді

LATC – лінія довгострокових витрат - при фіксованих варіантах потужностей проходить по найнижчих відрізках ліній SATC. В загальному випадку за припущення нескінченно великої кількості ліній SATC – це U-подібна плавна лінія (див. рис. 3.7).

В інтервалі спадного відрізку лінії LATC має місце так званий додатний ефект від збільшення масштабу виробництва – під його впливом витрати на одиницю продукції зменшуються із збільшенням масштабів виробництва.

В інтервалі висхідного відрізку лінії LATC має місце так званий від`ємний ефект від збільшення масштабу виробництва –під йоговпливом витрати на одиницю продукції зростають із збільшенням масштабів виробництва.

Якщо витрати залишаються незмінними із збільшенням масштабів виробництва, то говорять про постійний ефект масштабу виробництва.

Динаміка витрат на одиницю продукції в залежності від масштабів виробництва може слугувати поясненням існування різних ринкових структур:

- дрібні підприємства, конкурентні ринкові структури об`єктивно утворюються, якщо витрати на одиницю продукції зростають із збільшенням масштабу виробництва – це дістало назву “від`ємний (негативний) ефект масштабу”;

- великі монопольні і олігопольні ринкові структури об`єктивно утворюються там і до тих пір, поки витрати на одиницю продукції зменшуються із збільшенням масштабу виробництва – коли переважає так званий “додатний (позитивний) ефект масштабу”.

Наведені графічні моделі, що ілюструють загальні закономірності змін витрат із змінами обсягів виробництва, наочно свідчать, що висока питома вага постійних витрат може призвести до того, що практично на всіх інтервалах змін масштабу виробництва загальні витрати на одиницю продукції будуть зменшуватись. В таких умовах є доцільним існування великих монопольних структур - такі монополії, існування яких обумовлено більш низьким рівнем витрат на одиницю продукції при збільшенні масштабів виробництва дістали назву “природних монополій”.