Дисципліни:

Монопсонія на ринку праці


« Мікроекономіка / Укл. В.В. Бугас, Н.М. Любенко, 2005

Розглянемо який вплив на ситуацію на ринку праці має монопсоністична ринкова влада , тобто коли покупець має силу впливу на ціну ресурсу праця в придбанні-наймі робочої сили (монопсонія – ринок одного покупця).

Монопсонії притаманні такі риси:

- кількість працюючих на фірмі складає переважну частку всіх зайнятих конкретним різновидом праці;

- даний різновид праці є відносно немобільним (наприклад, з географічних причин);

- фірма «диктує» ринкову заробітну плату, отже ставки заробітної плати знаходяться в прямій залежності від кількості найнятих працівників – згідно до закону ринкової пропозиції праці лише за умови більшого рівня заробітної плати існує можливість залучення додаткового ресурсу «праця».

Крива пропозиції праці для фірми-монопсоніста співпадає з кривою ринкової пропозиції праці. Крива пропозиції праці S (L) має додатний нахил у відповідності до закону ринкової пропозиції праці. Тобто, фірма може найняти додаткових працівників лише за умови збільшення рівня їх заробітної плати в порівнянні з тою, що вже склалась. Крива пропозиції праці є, власне кажучи, кривою середніх витрат фірми на залучення робочої сили. Але ж, якщо новим працівникам фірма буде платити заробітну плату вищу, ніж таким же, але раніше найнятим працівникам, це може призвести до конфліктних ситуацій. За логікою, вона повинна підняти рівень оплати праці «старих» працівників до рівня «нових», що буде вимагати від неї додаткових витрат. Отже, маржинальні витрати фірми на заробітну плату будуть перевищувати середню оплату праці цих «нових» працівників на суму відповідного підвищення заробітної плати для «старих» працівників. Таким чином, на графічній моделі крива граничних (маржинальних) витрат на працю (MRC L) у монопсоніста розташована вище кривої ринкової пропозиції праці (SL).

Ставки заробітної плати і рівень зайнятості на монопсоністичному ринку праці в порівнянні з конкурентним

Рис. 9.5. Ставки заробітної плати і рівень зайнятості на монопсоністичному ринку праці в порівнянні з конкурентним

Наслідки монопсонії на ринку праці – зменшення кількості працюючих (L) і зниження ставок середньої заробітної плати (W) з такими, що склалися б за співставних умов на конкурентному ринку праці.