Дисципліни:

Природні монополії


« Мікроекономіка / Укл. В.В. Бугас, Н.М. Любенко, 2005

Якщо для деякої галузі (виду виробничої діяльності) є характерною дія додатного ефекту масштабу виробництва практично на всіх інтервалах змін виробничих потужностей окремої фірми її визначають як природну монополію. В таких умовах є економічно доцільним і суспільно ефективним існування великих монопольних структур, адже із зростанням масштабів виробництва окремої фірми витрати на одиницю продукції зменшуються, отже ресурси суспільства використовуються більш ефективно.

Законодавством України до природних монополій, зокрема, віднесено електроенергетику, зв`язок, магістральний залізничний транспорт.

Природні монополії мають державну підтримку щодо неприпущення подрібнення фірм, але з метою запобігання можливостей зловживання монопольним становищем підприємств здійснюється державне регулювання цін (тарифів) на продукцію (послуги) зазначених галузей.

З огляду на вищерозглянуті мікроекономічні закономірності верхньою межею ціни при здійсненні такого регулювання може слугувати рівень середніх економічних витрат на одиницю продукції.