Дисципліни:

Ринкова пропозиція в умовах чистої конкуренції в довгостроковому економічному періоді


« Мікроекономіка / Укл. В.В. Бугас, Н.М. Любенко, 2005

В довгостроковому економічному періоді на зміни ринкової пропозиції впливає, головним чином, входження нових фірм в галузь чи вихід з неї існуючих фірм:

- фірми в умовах досконалої конкуренції полишають ринок, якщо їх економічні прибутки мають від’ємне значення; в свою чергу при виході фірм з ринку зменшується обсяг ринкової пропозиції;

- нові фірми входять в галузь, якщо рівень економічного прибутку має додатне значення; в свою чергу при входженні нових фірм збільшується обсяг ринкової пропозиції.

Слід зауважити, що при прийнятті відповідних рішень фірми спираються на “економічні ”, а не “бухгалтерські” прибутки, різниця між якими полягає у врахуванні неявних витрат (див. попередній розділ).

Для розгляду тенденцій встановлення ринкової рівноваги на конкурентному ринку в довгостроковому економічному періоді використовують графічну модель (рис. 4.3).

Припустимо, в короткостроковому економічному періоді конкурентний ринок характеризується попитом, представленим лінією D1 і пропозицією, представленою лінією S1. При цьому для фірм ринку притаманний нульовий економічний прибуток - рівноважна ціна відповідає рівню економічних витрат.

Припустимо, що ринковий попит (D) в довгостроковому економічному періоді послідовно зростає (від D1 до D2 до D3).

При зростанні ринкового попиту від D1 до D2 ринкова рівновага змінюється і переміщується в точку перетину ліній D2 і S1, це призводить до зростання середньоринкової ціни, а відповідно і прибутковості фірм ринку, що слугує стимулом для входження нових фірм в галузь і лінія ринкової пропозиції переміщується до S2, тобто до тих пір, поки ціна не знизиться до рівня р і не зникнуть економічні прибутки.

При подальшому зростанні ринкового попиту від D2 до D3 ринкова рівновага змінюється і переміщується в точку перетину D3 і S2,це призводить до зростання середньоринкової ціни,а відповідно іприбутковості фірм ринку, що слугує стимулом для входження нових фірм в галузь і лінія ринкової пропозиції переміщується до S3, тобто до тих пір, поки не зникнуть економічні прибутки і галузь знову не буде в стані стійкої рівноваги.

Поєднання всіх точок стійкої ринкової рівноваги дає горизонтальну лінію досконало конкурентної ринкової пропозиції в довгостроковому економічному періоді - SL. Отже, в довгостроковому економічному періоді ринкова пропозиція є абсолютно еластичною.

Встановлення довгострокової рівноваги конкурентного ринку

Рис. 4.3. Встановлення довгострокової рівноваги конкурентного ринку

На приведеній моделі спирались на припущення щодо незмінності рівня витрат на одиницю продукції фірм – досконалих конкурентів при розширенні обсягів ринкових продаж. При зростаючих витратах – лінія SL буде мати висхідний нахил, але лише в міру зростання витрат. Якщо витрати зменшуються – лінія SL буде мати спадний нахил, але лише в міру зменшення витрат.