Дисципліни:

Поняття економічної ефективності за Парето і лінія виробничих можливостей


« Мікроекономіка / Укл. В.В. Бугас, Н.М. Любенко, 2005

Поняття економічної ефективності в практичному застосуванні має досить різноманітні тлумачення. Одне з фундаментальних визначень економічної ефективності у виробництві (ефективності за Парето) – суспільство знаходиться в стані неефективного економічного вибору, якщо можна збільшити виробництво одного з благ, не відмовляючись при цьому від виробництва інших благ. Або, іншими словами, суспільство знаходиться в стані ефективного вибору, якщо не можна збільшити виробництво одного з благ, не відмовляючись при цьому від виробництва інших благ.

Отже, всі точки, що розташовані на лінії виробничих можливостей, є точками рівноефективного вибору обсягів виробництва. Всі точки, що знаходяться на площині, обмеженій координатними вісями і лінією виробничих можливостей – є точками неефективного вибору. Всі точки, що знаходяться за межами лінії виробничих можливостей – не належать до можливого вибору при наявних ресурсах.

Щодо економічних виборів, що знаходяться на лінії виробничих можливостей – вони є рівноефективними. Яку ж комбінацію товарів Х і Y має обрати суспільство? Вирішення всього комплексу питань економічних виборів в практиці здійснюється з урахуванням інших суспільно важливих критеріїв (соціальних, екологічних та ін.) в тому числі з урахуванням переваг споживача стосовно цих товарів. Подальший розгляд моделі споживацьких переваг (кривої байдужості) дає підстави стверджувати, що оптимальний вибір суспільства на графічній моделі визначається точкою дотику кривої виробничих можливостей і кривої байдужості.