Дисципліни:

Обгрунтування моделі "ціна-споживання" за допомогою моделі споживацького вибору


« Мікроекономіка / Укл. В.В. Бугас, Н.М. Любенко, 2005

Концепції ефекту доходу та ефекту заміни, що виникають у зв`язку зі змінами ціни споживчих благ, можуть слугувати обґрунтуванням закону попиту та наявності перехресної еластичності попиту – змін обсягів попиту на товар Б при змінах ціни на товар А. З цією метою достатньо перенести кількісні параметри з моделі споживацького вибору в координатні вісі “ціна товару - кількість товару”.

У верхній частині графічної моделі (рис. 7.12) представлено три точки оптимального вибору споживача між товарними благами А і Б за різних припущень щодо рівнів ціни товару А (в точках дотику відповідних бюджетних ліній та однієї з кривих байдужості). Перенесенням параметрів координат цих точок в координатні вісі “ціна-кількість” будуються (в нижній частині графічної моделі) лінії , що дістали назву “ціна-споживання”.

Обґрунтування моделі «ціна – споживання»

Рис. 7.12. Обґрунтування моделі «ціна – споживання»

Лінія “ціна А - споживання А” підтверджує закономірності попиту – зі зменшенням ціни товару А обсяги його споживання зростають.

Лінія “ціна А - споживання Б” свідчить, що зі зменшенням ціни товару А обсяги його споживання товару Б зростають. Це дає підстави стверджувати, що товари А і Б є товарами-замінниками.