Дисципліни:

Цінова еластичність пропозиції


« Мікроекономіка / Укл. В.В. Бугас, Н.М. Любенко, 2005

Формула цінової еластичності застосовується і в аналізі еластичності ринкової пропозиції. Еластичність пропозиції – це міра реакції виробника на цінові зміни і залежить головним чином від можливостей залучення ресурсів і витратних компонент фірм-виробників.

Певною мірою величина цінової еластичності пропозиції відображується кутом нахилу лінії пропозиції на графічній моделі.

Показник цінової еластичності пропозиції визначається як відсоткова зміна величини пропозиції при зміні ціни даного товару на один відсоток.

Щодо цінової еластичності пропозиції найважливішим фактором є часовий інтервал, який мають в своєму розпорядженні фірми-виробники для того, щоб відреагувати на цінові зміни.

В найкоротший (миттєвий) часовий період фірми-виробники практично не можуть відповісти збільшенням продаж на більш високий рівень цін – цінова еластичність пропозиції наближена до абсолютно нееластичної (що відображується на графічній моделі майже вертикальною лінією).

Зі збільшенням тривалості часового періоду фірми мають більше техніко-технологічних і організаційних можливостей для відповідного збільшення величини пропозиції.

В короткостроковому економічному періоді цінова еластичність пропозиції залежить головним чином від дії закону спадної віддачі ресурсів та мобільності технології.

В довгостроковому економічному періоді лінія пропозиції набуває майже горизонтального вигляду – цінова еластичність ринкової пропозиції наближається до абсолютно еластичної.

Це обумовлює залежність від фактору часу характерних змін стану конкурентної ринкової рівноваги у випадку змін ринкового попиту.

Найкоротший (миттєвий) період	
– зміна попиту обумовлює	
переважно зміни ринкових цін

Рис. 2.9-а. Найкоротший (миттєвий) період – зміна попиту обумовлює переважно зміни ринкових цін

Довгостроковий період - зміна
	попиту обумовлює переважно
	зміни обсягів ринкових продаж

Рис. 2.9-б. Довгостроковий період - зміна попиту обумовлює переважно зміни обсягів ринкових продаж