Дисципліни:

Короткострокова рівновага при максимізації прибутку в умовах чистої монополії


« Мікроекономіка / Укл. В.В. Бугас, Н.М. Любенко, 2005

Слід нагадати, що чиста монополія є ідеальним типом ринкової структури, яка використовується лише для визначення закономірностей прийняття оптимальних економічних рішень стосовно обсягів виробництва і цін, зокрема при максимізації прибутку. За умови вибору обсягу виробництва, який забезпечує максимізацію прибутку, вважається, що фірма знаходиться в рівноважному стані.

Для фірми - чистого монополіста лінія попиту щодо фірми співпадає з лінією ринкового попиту, тому що він є єдиним ексклюзивним виробником даного товару.

На рис. 5.1 наведено графічну модель короткострокової рівноваги монополії за умови стратегії максимізації прибутку – ця умова ілюструється тим, що на лінії середніх витрат на одиницю продукції є точки, що розташовані нижче лінії ринкового попиту

Короткострокова рівновага монополії за умови максимізації прибутку

Рис. 5.1. Короткострокова рівновага монополії за умови максимізації прибутку

Монополіст, який прагне отримати максимально можливий прибуток, визначає обсяг виробництва відповідно до правила MR=MC і встановлює середню ціну на максимально можливому рівні для цього обсягу - на рівні ціни ринкового попиту для цього обсягу. На рис. 5.1 це ілюструється точкою перетину ліній MR і МС.