Дисципліни:

Наслідки позаринкового регулювання рівня оплати праці


« Мікроекономіка / Укл. В.В. Бугас, Н.М. Любенко, 2005

Якщо держава, профспілки чи інші неринкові суб`єкти втручаються в процес ринкового ціноутворення на ринку праці, тобто підвищують рівень ставок заробітної плати вище за таку, що склалась би в умовах досконало конкурентного ринку (зокрема, при встановленні мінімального рівня оплати праці), це є чинником скорочення зайнятості – за умови зростання рівня заробітної плати фірми, дотримуючись стратегії максимізації прибутку, вимушені скорочувати чисельність працюючих (на малюнку від Lконк до Lрегул) .

Аналіз наслідків позаринкового регулювання рівня оплати праці

Рис. 9.6. Аналіз наслідків позаринкового регулювання рівня оплати праці

Однак є вагомі аргументи і на користь економічної доцільності підвищення рівня заробітної плати – аналітики доказують на прикладах з реальної економіки, що за умови, коли врегульований мінімальний рівень заробітної плати досягає так званого “ефективного рівня” оплати праці – рівня, який викликає підвищення продуктивності праці, як завдяки вдосконаленню організації праці з боку фірм, так і більш сумлінній трудовій самодисципліні з боку працівників. Під впливом підвищення продуктивності праці зростає її гранична продуктивність (MRP), а отже зростає і попит на працю.

Ринок досягне нового стану рівноваги в точці перетину граничної продуктивності праці (попиту на працю) і ринкової пропозиції праці, при цьому зайнятість підвищиться до рівня Lефект.