Дисципліни:

Обгрунтування лінії "дохід-споживання" за допомогою моделі споживацького вибору


« Мікроекономіка / Укл. В.В. Бугас, Н.М. Любенко, 2005

Лінія дохід-споживання ілюструє зміни у споживацькому виборі, що є закономірними наслідками зміни доходу споживача. При зростанні доходу (бюджету) споживача, зростає його попит на продукти „вищої” якості і зменшується попит на продукти „нижчої” якості. Пояснення цих закономірностей може здійснюватись за допомогою моделі споживацьких виборів.

Припустимо, товар А є товаром „вищої” якості в порівнянні з товаром Б. Саме цьому товару віддавав перевагу споживач у своєму виборі за низького рівня своїх доходів. При суттєвому зростанні доходу споживач віддає переваги товару „вищої” якості, що відображується у відповідному зміні нахилу кривої байдужості. В новій точці рівноваги при зростанні доходу споживача кількість товару А (товару вищої якості) збільшується. Це ілюструється на рис. 7.13.

Обґрунтування моделі «дохід – споживання» для товару А – вищої якості

Рис. 7.13. Обґрунтування моделі «дохід – споживання» для товару А – вищої якості

Припустимо, товар А є товаром „нижчої” якості в порівнянні з товаром Б. В новій точці рівноваги при зростанні доходу споживача кількість товару А (товару нижчої якості) зменшується. Це ілюструється рис. 7.14.

Обґрунтування моделі «дохід – споживання» для товару А - нижчої якості

Рис. 7.14. Обґрунтування моделі «дохід – споживання» для товару А - нижчої якості