Дисципліни:

Максимізація прибутку і ринкова пропозиція окремої фірми в умовах чистої конкуренції


« Мікроекономіка / Укл. В.В. Бугас, Н.М. Любенко, 2005

Для фірми в умовах досконалої конкуренції лінія попиту має вигляд горизонтальної лінії, попит щодо окремої фірми є абсолютно еластичним. При будь-яких змінах обсягів виробництва досконало конкурентна фірма пристосовується до середньо ринкової ціни (залишається “прайс-тейкером”) і лінія попиту співпадає з лінією середньоринкової рівноважної ціни.

Досконалий конкурент , який прагне максимізувати прибуток, визначає обсяг виробництва (Q*) відповідно до правила MR=MC, але за умови фіксованої ціни лінія граничного доходу на одиницю продукції (MR) співпадає з лінією ціни (р). Таким чином, правило максимізації прибутку для досконалого конкурента трансформується у правило р = МС. На графічній моделі – це точка перетину ліній ціни (р) і маржинальних витрат (МС).

Вибір обсягів продукції при стратегії максимізації прибутку в умовах досконало конкурентної фірми

Рис. 4.1. Вибір обсягів продукції при стратегії максимізації прибутку в умовах досконало конкурентної фірми

При будь-яких припущеннях щодо рівня середньоринкової ціни (р) вибір фірмою оптимальних обсягів виробництва і продаж (Q*) буде визначатись точкою, розташованою на лінії граничних витрат (МС).

Зважаючи на правило припустимої збитковості, фірма припинить виробництво, якщо рівень середньоринкової ціни не дозволить їй покривати середні змінні витрати на одиницю продукції.

Лінія пропозиції досконало конкурентної фірми в короткотерміновому економічному періоді –це відрізок лінії їїграничних витрат (МС) у висхідній частині цієї лінії, який знаходиться вище точки перетину з лінією середніх змінних витрат на одиницю продукції (AVC).

Точка короткострокової рівноваги конкурентної фірми на графічній моделі – це точка перетину лінії середньоринкової ціни (р) та лінії пропозиції фірми (частини лінії МС). В стані короткострокової рівноваги ринкова діяльність фірми може бути як прибутковою, так і збитковою (до певної межі).

В довгостроковому економічному періоді всі витрати є змінними, отже будь -яка збитковість неприпустима, ціна повинна бути не нижчою за рівень середніх загальних витрат на одиницю продукції.