Дисципліни:

Основи теорії поведінки споживача


« Мікроекономіка / Укл. В.В. Бугас, Н.М. Любенко, 2005

Теорію ринкової поведінки споживача присвячено аналізу закономірностей економічних виборів сімейних господарств – одного з двох основних економічних суб`єктів ринкових відносин при прийнятті рішень щодо придбання тих чи інших товарів на ринку продуктів. Теорія поведінки споживача досліджує, яким чином споживач розподіляє свої витрати між різними товарами, як впливають цінові коливання та зміни доходів (бюджету) споживача на споживацький попит і чому попит на окремі товари має різну чутливість до цінових змін.

Передумови, на які спираються в теорії поведінки споживача:

- споживач має право самостійного вибору;

- споживач веде себе раціонально.

Закономірності оптимальної поведінки споживача розглядаються в наступній послідовності: