Дисципліни:

Пропозиція на ринку ресурсів: праця


« Мікроекономіка / Укл. В.В. Бугас, Н.М. Любенко, 2005

Крива індивідуальної пропозиції праці має особливий характер – спочатку, при невисоких ставках заробітної плати кількість годин праці зростає при зростанні ставок заробітної плати. Але особа, у якої ставки заробітної плати досягають досить високого рівня при подальшому їх зростанні має тенденцію скорочувати час роботи. В категоріях споживацького вибору можна дати таке пояснення: особа може скорочувати час роботи, тому що благу „відпочинок” вона починає віддавати більше переваг в порівнянні з благом „багатство” (характерна графічна модель індивідуальної пропозиції праці представлена на рис. 9.2).

Лінія індивідуальної	пропозиції праці

Рис. 9.2. Лінія індивідуальної пропозиції праці

Лінія ринкової	пропозиції праці

Рис. 9.3. Лінія ринкової пропозиції праці

Крива ринкової пропозиції – це своєрідний підсумок кривих індивідуальної пропозиції, але вона має тільки зростаючий характер – зменшенню праці при зростанні з/плати протидіє наявність безробітних та широких верств осіб з низькою заробітною платою. Крива ринкової пропозиції праці за звичай має додатний нахил – при зростанні ставок заробітної плати сукупний працівник готовий запропонувати на ринку більшу кількість одиниць праці (рис. 9.3).