Дисципліни:
Навчальний посібник
На тему:

Мікроекономіка / Укл. В.В. Бугас, Н.М. Любенко, 2005.

Дисципліна: Мікроекономіка
ВНЗ:КНУТД
Формат: Adobe Pdf

Переглядів: 4046 Додано: 2013-10-09
Частина тексту

ЗМІСТ

1. ВСТУП. ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ МІКРОЕКОНОМІКИ

 1. Графічні моделі
 2. Модель виробничих можливостей
 3. Поняття економічної ефективності за Парето і лінія виробничих можливостей
 4. Основні економічні цілі підприємства
 5. Економічні і "бухгалтерські" витрати і прибутки

2. ОСНОВНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ ТОВАРНИХ РИНКІВ

 1. Види ринкових структур
 2. Закономірності конкурентних ринків
 3. Ефективність конкурентного ринку
 4. Еластичність споживацького попиту
 5. Еластичність попиту за доходом споживача
 6. Перехресна еластичність попиту
 7. Цінова еластичність пропозиції

3. ДОХОДИ, ВИТРАТИ, ПРИБУТКИ ФІРМИ

 1. Динаміка доходів із змінами обсягів продаж
 2. Динаміка витрат із змінами обсягів виробництва
 3. Динаміка прибутку із змінами обсягів виробництва
 4. Правило припустимої збитковості в короткостроковому економічному періоді і стратегія мінімізації збитків
 5. Динаміка витрат фірми в довгостроковому економічному періоді
 6. Цінова дискримінація – поняття, мета і стратегії

4. ДОСКОНАЛА КОНКУРЕНЦІЯ

 1. Максимізація прибутку і ринкова пропозиція окремої фірми в умовах чистої конкуренції
 2. Рівновага фірм в умовах чистої конкуренції в довгостроковому економічному періоді
 3. Ринкова пропозиція в умовах чистої конкуренції в довгостроковому економічному періоді

5. МОНОПОЛІЯ І МОНОПОЛЬНА ВЛАДА

 1. Короткострокова рівновага при максимізації прибутку в умовах чистої монополії
 2. Короткострокова рівновага при мінімізації збитків в умовах чистої монополії
 3. Природні монополії
 4. Оцінка ступеню монопольної влади

6. ОЛІГОПОЛІЯ І МОНОПОЛІСТИЧНА КОНКУРЕНЦІЯ

 1. Особливості прийняття економічних рішень в умовах олігополії
 2. Модель Курно
 3. Закономірності ринкової рівноваги в умовах монополістичної конкуренції
 4. Особливості прийняття економічних рішень в умовах монополістичної конкуренції

7. ОСНОВИ ТЕОРІЇ ПОВЕДІНКИ СПОЖИВАЧА

 1. Споживацькі переваги
 2. Крива байдужості
 3. Бюджетні обмеження споживача
 4. Оптимальний вибір споживача (рівновага споживача)
 5. Зміни стану рівноваги споживача
 6. Аналіз впливу цінових змін на оптимальний вибір споживача - ефект доходу споживача та ефект заміни благ
 7. Обгрунтування моделі „ціна-споживання” за допомогою моделі споживацького вибору
 8. Обгрунтування лінії „дохід-споживання” за допомогою моделі споживацького вибору

8. ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ ВИРОБНИЦТВА

 1. Закономірності виробничої функції у короткостроковому економічному періоді (виробництво з одним змінним фактором)
 2. Виробнича ефективність у короткостроковому економічному періоді (виробництво з одним змінним фактором)
 3. Закономірності виробничої функції у довгостроковому економічному періоді (виробництво з двома змінними факторами)
 4. Ізокоста – лінія виробничих витрат в моделі вибору виробничих факторів
 5. Вибір двох змінних виробничих факторів, що мінімізує витрати
 6. Аналіз змін у виборі виробничих факторів під впливом зміни їх цін - ефект зміни обсягу виробництва та ефект заміщення ресурсів
 7. Лінія ефективного виробничого розвитку з двома змінними факторами
 8. Вибір виробничих факторів, що забезпечує максимізацію прибутку при будь-яких обсягах виробництва
 9. Модель оптимізації розподілу двох змінних факторів між двома видами продукції (модель Еджворта)

9. РИНКИ РЕСУРСІВ ТА ЇХ ЗАКОНОМІРНОСТІ: ПРАЦЯ

 1. Попит на ринках ресурсів
 2. Пропозиція на ринку ресурсів: праця
 3. Рівновага на конкурентному ринку ресурсів: праця
 4. Монопсонія на ринку праці
 5. Наслідки позаринкового регулювання рівня оплати праці
 6. Наслідки існування обмежень у величині пропозиції праці

10. РИНКИ РЕСУРСІВ ТА ЇХ ЗАКОНОМІРНОСТІ: КАПІТАЛ, ЗЕМЛЯ

 1. Ринок землі – вплив абсолютної обмеженості ресурсу
 2. Ринок капіталу – вплив обмеженості ресурсу в короткостроковому економічному періоді
 3. Особливості визначення ціни, кількості і рівноваги на ринках ресурсів довготривалого використання