Дисципліни:
Лабораторна робота №4
На тему:

Побудова лінійної багатофакторної моделі та дослідження її адекватності.

Дисципліна: Економіко-математичні методи і моделі
ВНЗ:НУ «ЛП»
Формат: Word Doc

Переглядів: 3097 Додано: 2014-03-18
Частина тексту

Висновок: в даннiй лабораторнiй роботi ми будували лiнiйну багатофакторну модель. Також ми дослiджували явище мультиколiнеарностi, iснування тiсного звязку або кореляцiї мiж двома або бiльше факторами. Потім ми здiйснювали вичислення факторiв мiж якими є мультиколінеарність. Для того щоб позбутися цього явища, слiд вилучити один з 2 факторiв в якому присутня мультиколiнеарнiсть. Мультиколiнеарнiсть негативно впливає на кiлькiснi характеристики моделі або робить побудову неможливою.