Дисципліни:
Розрахунково-графічна робота
На тему:

Дослідження можливостей удосконалення інформаційної системи менеджменту на прикладі ПП "Проектор".

Дисципліна: Інформаційно-комунікаційний менеджмент
ВНЗ:НУ «ЛП»
Формат: Word Doc

Переглядів: 2267 Додано: 2014-02-15
Частина тексту

Розділ 3. Описання підрозділу, на базі якого розгортається спеціалізована інформаційна система

Спеціалізована інформаційно-комунікаційна система розгортатиметься на базі проектного підрозділу організації.

Працівники є найціннішим ресурсом будь-якого підприємства. Для нашого підприємства вони також є важливим елементом, оскільки саме вони розробляють проекти та виконують будівничі роботи. Саме від працівників проектного відділу залежить якість та унікальність проектів будівель. Необхідно приділити значну увагу їхній компетенції, інтелектуальному рівню, креативності та умінню користуватися сучасними комп’ютерними технологіями.

Проектний відділ головного офісу фірми створений для розробки проектів навчальних закладів, спортивних комплексів, житлових та громадських будинків, промислових об’єктів, баз відпочинку та оздоровчих комплексів на території України.

Можна виділити наступні функції цього підрозділу підприємства:

- Розробка проекту будівель;

- Надання консультацій та розробка проектів щодо реконструкцій та перепланування;

- Пошук ділянок, які є перспективні для будівництва у майбутньому.

Розділ 5. На основі вказаних функцій можна сформулювати наступні задачі:

5.1. Створення проекту відпочинково-розважального комплексу.

Мета розв’язання:створення відповідного проекту (побудова графіків виконання робіт, затрат матеріалів, ресурсів).

Початкові дані – розміри ділянки, на якій проводитиметься будівництво;обсяг коштів, виділених на створення проекту.

Шляхи розв’язання-методи сітьового планування: визначення проекту і всіх його основних робіт або завдань; установлення всіх зв'язків між роботами; оптимізація розробленого графіка на основі економіко-математичних методів та комп’ютерної техніки.

Вихідні дані – Загальна пояснювальна записка з описом рішень, прийнятих у проекті техніко-економічні показники, генеральний план, архітектурно-будівельні рішення, рішення з інженерного забезпечення будівлі.

Вихідна форма – проект у 3D-вимірі на ПК, календарний графік, кошторис витрат за проектом.

5.2. Проектперепланування квартири в офісне приміщення.

Мета розв’язання – задовольнити бажання клієнта по зміні квартири в офіс, шляхом надання консультації та складання відповідних креслень при обмежених термінах.

Початкові дані – документація та плани по вже існуючому приміщенні, розмір коштів, виділених на реконструкцію, час на проведення реконструкції.

Шляхи розв’язання задачі - створення декількох сценаріїв виконання реконструкції, для вибору найбільш оптимального; метод критичного шляху (СРМ) (МКШ), отримання дозволу на перепланування.

Вихідні дані - календарний графік виконання робіт, дозвіл на перепланування.

Вихідна форма - календарний графік, кошторис витрат за проектом, плани проекту.

5.3. Необхідність ділянки для побудови котеджу.

Мета розв’язання – знайти якісне місце для побудови котеджу, розробити всі необхідні креслення.

Початкові дані – дані з БД організації про можливі ділянки для будівництва.

Шляхи розв’язання задачі – відбір необхідного місця розташування ділянки, методи сітьового планування: визначення проекту і всіх його основних робіт або завдань; установлення всіх зв'язків між роботами; оптимізація розробленого графіка на основі економіко-математичних методів та комп’ютерної техніки.

Вихідні дані–роздрук інформації про можливі ділянки, що пропонують клієнту, календарний графік виконання робіт.

Вихідна форма - календарний графік, кошторис витрат за проектом, плани проекту.