Дисципліни:
Бакалаврська дипломна робота
На тему:

Особливості управління витратами на інноваційну діяльність ПрАТ «МЗМВ «Оскар» в умовах зовнішньоекономічних зв’язків.

Дисципліна: Інше
ВНЗ:НУ «ЛП»
Формат: Word Doc

Переглядів: 3806 Додано: 2014-06-02
Частина тексту

ВСТУП

Метою є аналіз та розробка концепції організаційно-економічного механізму управління витратами інноваційної діяльності ПрАТ «МЗМВ «Оскар»та методів її реалізації, спрямованих на підвищення ефективності нововведень і досягнення конкурентних переваг на ринку в умовах зовнішньоекономічних зв’язків.

ПрАТ «МЗМВ «Оскар» є об’єктом написання бакалаврської кваліфікаційної роботи. «Оскар» – це потужне інноваційне підприємство, обладнане сучасним устаткуванням. Входить до складу IDS Group – української групи компаній, частина міжнародної групи IDS Borjomi International, яка є одним з трьох найбільших гравців на ринку мінеральних вод СНД та Прибалтики і лідером в категорії природних бутильованих вод. Підприємство виробляє мінеральну воду торгової марки «Моршинська» (газована, слабогазована та негазована).Розташоване у м. Моршині. Продукція реалізується по всій території України, а також експортується. Генеральним директором даного підприємства є Жовнір Валерій Васильович.

Предметом дослідження є методичні та прикладні підходи до проблеми управління витратами на інноваційну діяльність.

Теоретико-методологічною основою роботи є аналітичний метод, метод дослідження (аналіз), синтетичний метод, метод спостереження, метод порівняння, кореляційно-регресійний аналіз, табличний і графічний методи та інші.

Інформаційною базою для дослідження та написання бакалаврської роботи слугували первинні та кінцеві статистичні дані, підручники, наукові роботи, нормативно-законодавча документація, інтернет-ресурс, монографії та знання, отримані під час навчання в університеті.

Що ж стосується проблематики інноваційних процесів, то в галузі виробництва мінеральних вод, воно має надзвичайно важливе значення, адже виробництво високоякісної та конкурентоспроможної мінеральної води вимагає нового обладнання та вдосконалених методів виробництва. Тому, даній галузі і зокрема заводу «Оскар» потрібно приділити максимум зусиль, аби впровадити дієву та ефективну систему управління витратами на дані нововведення.

У теоретичній частині розглянуто основні витрати, які виникають в результаті діяльності підприємства ,зокрема інноваційної, наведено їх класифікацію та проаналізовано їхню роль. Досліджено поняття системи управління витратами, визначено методи та принципи управління витратами на інновації, охарактеризовано основні законодавчі акти, які регулюють діяльність підприємства, у тому числі і діяльність, пов’язану з управлінням витратами на інновації.

Аналітико-дослідницька частина присвячена аналізуванню виробничо-господарської і зовнішньоекономічної діяльності підприємства, зокрема проаналізована система управління витратами на інноваційну діяльність.

У результаті дослідження управління витратами на інноваційну діяльність в умовах зовнішньоекономічних зв’язків на ПрАТ «МЗМВ «Оскар» було підтверджено ефективність її функціонування. Зокрема, на підприємстві добре виконують свою роль управлінці, котрі займаються функціями планування, організування, мотивування, контролювання та регулювання. Високий рівень мотивації працівників, які задіяні до процесу управління витратами на інновації а також добре розвинена інфраструктура управління витратами.