Дисципліни:
Лабораторна робота №3
На тему:

Створення макету видання з допомогою PageMaker.

Дисципліна: Офісні, видавничі та банківські системи
ВНЗ:НУ «ЛП»
Формат: Word Doc

Переглядів: 3439 Додано: 2013-02-18
Частина тексту
Мета роботи: Створити макет видання за допомогою видавничого пакету PageMaker. Змінювати параметри сторінки, виводити на екран лінійкі, створювати направляючі, малювати прямокутники кола з допомогою графічних інструментів, задаватиі змінювати товщину лінії, набирати текст, пересувати графічні об'єкти.

Теоретичні відомості і методика виконання роботи

Ввід тексту, його редагування і макетування на екрані комп'ютера, виготовлення фотоформ для типографії - все це лежить в основі комп'ютерної поліграфії.

Версткою називається процес формування або монтування сторінок (книжки, журналу, газети) заданого формату з набраних гранок тексту, таблиць, виводів, формул, заголовків, колонціфр, колонтитулів, ілюстрацій та інших елементів.

В залежності від виду видання вестка буває книжкова, журнальна або газетна. В свою чергу, в залежності від елементів з яких складається полоса, розрізняють текстову верстку ( на сторінці розміщають суцільний текст), змішану верстку ( на сторінці крім тексту монтують таблиці, формули і виводи) та ілюстраційну (крім тексту на сторінці розташовують ілюстрації).

Кожен вид верстки має свої особливості. Однак, для процесу будь-якої верстки ставиться ряд загальних вимог:

1. Верстка всього видання повинна бути однотипною (однакова відбивка заголовків, один і той же кегль набору і гарнітура шрифта, однакове оформлення початкових сторінок, колонцифр, колонтитулів, виділень тексту, виносок, підписів під малюнками, ілюстрацій та інше).

2. Розміри полоси у всьому виданні повинні бути приведені (рядки основного тексту на полосі повинні співпадати з відповідними рядками на зворотній полосі).

3. Розмір спусків на початкових сторінках повинен бути однаковим,. Заголовки, підзаголовки, заставки, ініціали, які виступають над основним текстом, верстають врахунок спуску.

4. Не дозволяється починати сторінку з останього рядка абзацу ("висячого" рядка) або з формули.4

5. Висота кінцевої полоси повинна бути меншою від основних полос не менш ніж на 4 рядка або не меньшою 1/4 сторінки.

6. Таблиці, виводи та виноски розташовують, як правило, на цій же сторінці, де є посилання на них.

В процесі верстки користуються слідуючою технічною документацією: розміченим оригіналом, оригінал-макетом або розміченим макетом сторінок, технологічною картою-нарядом, специфікацією (в ній вказується число рядків на сторінці, величина пробілів між заголовком і текстом, вид і місце розташування колонцифри або колонтитула, характер розміщення ілюстрацій та інше).

Макетування по своїй суті є процесом формування полос, але не з гранок набору, а з коректурних відбитків гранок набраного тексту на папері і виконується технічним редактором видавництва.

Висновок: в даній лабораторный роботі було створено макет видання за допомогою видавничого пакету PageMaker. Я навчився змінювати параметри сторінки, виводити на екран лінійкі, створювати направляючі, малювати прямокутники кола з допомогою графічних інструментів, задавати і змінювати товщину лінії, набирати текст.