Дисципліни:
Курсовий проект
На тему:

Розробка системи менеджменту на паперовій фабриці з повною відповідальністю.

Дисципліна: Основи менеджменту
ВНЗ:НУ «ЛП»
Формат: Word Doc

Переглядів: 3334 Додано: 2012-12-17
Частина тексту

Анотація

Даний курсовий проект написаний з метою розроблення ефективної систему менеджменту організації ТзПВ "Паперова фабрика", яке займається виробництвом паперу та паперових виробів. При цьому розроблено технологію менеджменту з урахуванням очікуваних змін, тобто сформовано функції менеджменту в організації; охарактеризовано застосування та роль методів менеджменту на підприємстві; розкрито особливості розроблення та реалізації управлінських рішень в організації, продемонстровано процес розроблення раціональних управлінських рішень з метою розв'язання існуючих на підприємстві проблем; охарактеризовано комунікації в організації; визначено особливості формування та функціонування формальних та неформальних груп у товаристві; обґрунтовано застосування підходів до керівництва менеджерами організації; визначено ефективність фактичної та раціональної систем менеджменту.

ВСТУП

Історія виникнення паперу дуже довготривала та цікава. В давнину в якості паперу використовували папірус, на якому писали важливу інформацію. На сучасному етапі розвитку людства папір використовується практично у всіх сферах людського життя – у побутовому житі, у діловодстві, на виробництві і у ін. сферах. У даному курсовому проекті ми проведемо дослідження товариства з обмеженою відповідальністю "Паперова фабрика", яке спеціалізується на виробництві паперу та різних видів паперових виробів. На су¬часному етапі підприємство досить ефективно функціонує на ринку паперових виробів і навіть планує розширення видів діяльності. На сьогодні на підприємстві працює 197 осіб, воно виробляє 5 видів паперу та паперової продукції, середня заробітна пла¬та працівників підприємства становить 873 грн., що є приблизно середньою зарплатою галузі. Для забезпечення ефективної діяльності ТзПВ "Паперова фабрика" і збільшення кількості клієнтів підприємству необхідна наявність ефективної системи менеджменту та вирішення існуючих на підприємстві проблем, а саме: покращення технічного стану виробничих ліній, невідповідність якості продукції стандартам, поганий соціально-психологічний клімат в колективі. Відповідно предметом дослідження в курсовому проекті є система менеджменту товариства. Відповідно до мети проекту його завданнями є розроб¬лення технології менеджменту з урахуванням очікуваних змін, тобто реалізація функцій менедж-менту в організації; формування методів менеджменту на підприємстві; розроблення та реалізація управлінських рішень в організації, формування раціональних управлінських рішень з метою розв'язання існуючих на підприємстві проблем; удосконалення системи комунікацій в організації; формування та забезпечення функціонування формальних та неформальних груп у товаристві; обґрунтований вибір підходів до керівництва менеджерів організації при подоланні існуючих органі¬заційних проблем; визначення ефективності фактичної та раціональної систем менеджменту.