Дисципліни:
Розрахунково-графічна робота
На тему:

Комплексний аналіз господарської діяльності підприємства.

Дисципліна: Теорія економічного аналізу
ВНЗ:НУ «ЛП»
Формат: Word Doc

Переглядів: 2565 Додано: 2014-03-01
Частина тексту

ВИСНОВКИ

Провівши аналіз діяльності ПАТ «Львiвська фабрика паперово-бiлових виробiв «Бiбльос» можна зробити наступні висновки:

• Діяльність підприємства є прибутковою з рентабельність 5 % у 2012 році;

• Спостерігається збільшення основних засобів на 19,18% і зменшення оборотних активів на 22,34%.

• В структурі пасивів спостерігається збільшення частки власних коштів серед усіх пасивів. І зменшення частки довгострокової заборгованості. Структура активів балансу залишилася практично незмінно.

• Відносно ліквідності, то спостерігається значне зменшення поточної ліквідності на 60,43%; швидкої ліквідності на 81,48% і абсолютної ліквідності на 85%. Тільки показник поточної ліквідності у 2011 році досягає нормативного значення.

• Зменшилася фондовіддача основних фондів підприємства з показника 2,53 до показника 1,62, що негативно впливатиме на собівартість продукції, тобто сприятиме її збільшенню.

• Характерним є стабільність кількості витрат на 1 грн. вартості продукції. Так, у 2011 і у 2012 році цей показник становив 0,72 грн.

• Середня величина річної заробітної плати одного працівника зменшилась на 4,57 тис. грн.

• Характерним є зменшення середньорічного виробітку одним працівником на 21,54 тис. грн.

Щодо порівнювання діяльності ПАТ «Львiвська фабрика паперово-бiлових виробiв «Бiбльос» з іншими підприємствами цієї ж галузі, то можна стверджувати, що ПАТ «Львiвська фабрика паперово-бiлових виробiв «Бiбльос» має найкращі результати. Такі результати були отримані в результаті проведення комплексної оцінки роботи підприємств фармакологічної галузі методом суми місць. Так, сума місць ПАТ «Львiвська фабрика паперово-бiлових виробiв «Бiбльос» становить 21 (з врахуванням коефіцієнтів вагомості), що є мінімальним показником по галузі.