Дисципліни:
Курсова робота
На тему:

Організація роботи з періодичними виданнями бібліотеки: комплектування, використання, зберігання (на основі НБ ЛНУ ім. Івана Франка).

Дисципліна: Науковий семінар
ВНЗ:ЛНУ ім. Івана Франка
Формат: Word Doc

Переглядів: 3354 Додано: 2014-06-21
Частина тексту

Зміст

ВСТУП

Розділ І. Періодичні видання як джерело інформації

1.1 Загальна характеристика періодичного видання

1.2 Відомості про окремі види періодичних видань

1.3 Місце фонду періодичних видань у бібліотеках ВНЗ України III-ІV рівнів акредитації

Розділ ІІ Комплектування, використання та зберігання періодичних видань у НБ ЛНУ ім. І. Франка

2.1 З історії формування фонду періодичних видань НБ ЛНУ ім. Івана Франка

2.2 Аналіз комплектування та обліку фонду періодичних видань у НБ ЛНУ ім. Івана Франка на сучасному етапі

2.3 Використання фонду періодичних видань НБ ЛНУ ім. Івана Франка

2.4 Зберігання фонду періодичних видань НБ ЛНУ ім. Івана Франка

Висновки

Список використаної літератури

Додатки

Висновки

Відповідно до мети поставленої у вступі курсової роботи було розглянуто джерельну базу, необхідну для написання роботи, та проведено дослідження роботиз періодичними виданнями в НБ ЛНУ ім. Івана Франка.

Курсове дослідження складається з двох розділів, а саме: «Періодичні видання як джерело інформації» та « Комплектування, використання та зберігання періодичних видань у НБ ЛНУ ім. Івана Франка». Перший теоретичний розділ містить три підрозділи. В ньому визначено поняття «періодичне видання» та його місце серед видань інших типів та видів, подано характеристику окремих видів періодичних видань, зокрема, газети, журнали, бюлетеня, календаря, експрес-інформації, та чинники, за якими вони поділяються на типи, а також зазначено місце фонду періодичних видань у бібліотеках ВНЗ України III-IV рівнів акредитації.

Другий розділ складається із чотирьох підрозділів. Тут досліджено історію формування фонду періодичних видань від часу заснування НБ ЛНУ ім. Івана Франка до 2013 року. Зазначено 50-ті рр., як найактивніший період поповнення фонду періодикою, оскільки видання надходили через Центральний обов’язковий примірник, обов’язковий примірник Української РСР, обов’язковий примірник Львівського державного університету (включає всі наукові публікації університету), підписку на газети і журнали СРСР і соціалістичних країн, та на основні журнали Франції, США, Англії, НФР та інших, а також обласні бібліотеки колишнього СРСР надсилали до бібліотеки дублети періодичних видань минулих років.

Проведено аналіз комплектування та обліку фонду періодичних видань у НБ ЛНУ ім. Івана Франка. Визначені основні джерела надходження періодики, а саме: передплата, дари, обмін, надходження з видавничого центру університету. Подано статистичні дані, щодо кількості надходжень періодики різними джерелами комплектування на основі звітних документів бібліотеки.

Належна увага приділяється поточній картотеці реєстрацій газет і журналів. Окремо проаналізовано облік періодичних видань. Вказано основні одиниці обліку фонду журналів, тобто примірник (том, номер, випуск) і назва видання за всі роки його надходження у фонд, тагазет – річний комплект та назва комплекту видання.

Проаналізовано використання фонду періодичних видань НБ ЛНУ ім. Івана Франка, зокрема такі показники, як читаність та відвідуваність.

Обгрунтовано зберігання періодичних видань у різних відділах:найстаріші видання – відділі рукописних, стародрукованих та рідкісних книг імені Федіра Максименка (РСРК), часописи міжвоєнного періоду – у фонді відділу україніки, видання, які мають бібліографічний характер – у відділі бібліографії, у кабінеті бібліотекознавства науково-методичного відділу – видання з бібліотекознавства, нові надходження – у читальному залі, часописи після 1941 р. сформували фонд періодичних видань відділу зберігання періодики, відділ інформаційних технологій займається переведенням періодики в електронну форму. Важливим є збереження періодики, для цього здійснюється оправлення та дрібний ремонт видань, оцифрування та переведення в електронну форму.

Зазначено важливість використання періодики через локальну мережу бібліотеки, завдяки якій користувачі мають можливість ознайомитися з електронними версіями окремих періодичних видань. Позитивним є надання доступу до баз даних періодики в режимі on-line. Це необхідно для того, щоб користувачі з ЛНУ ім. Івана Франка могли з будь-якого комп’ютера отримати інформацію про певне періодичне видання і переглянути його.