Дисципліни:
Лабораторна робота №7
На тему:

Побудова зведених таблиць в Microsoft Excel.

Дисципліна: Основи інформаційних технологій
ВНЗ:НУ «ЛП»
Формат: Word Doc

Переглядів: 6726 Додано: 2013-04-02
Частина тексту
Мета роботи: Ознайомитись з основними етапами створення зведених таблиць та навчитись опрацьовувати дані з їх допомогою.

Відповіді на контрольні питання

2. Вхідні дані, що застосовуються для побудови зведених таблиць.
Існує 4 типи вхідних даних, на основі яких виконується побудова звідних таблиць, а саме:

3. Основні кроки при побудові зведених таблиць.

5. Методика побудови діаграм зведених таблиць.
Для того, щоб побудувати діаграму зведеної таблиці достатньо На вкладці «Анализ» обрати кнопку «Сводная диаграма». У вікні що з’явиться обрати тип діаграми, та натиснути Ок. Діаграма є інтерактивною.

6. Процедура знищення зведених таблиць.
Для знищення зведеної таблиці необхідно на вкладці «Параметры» у групі «Действия» виконати команду «Выбор – все сводная таблица», та натиснути клавішу «DELETE», або «Действия – Очистить - Все».

7. Поняття обчислювального поля. Способи створення.
Обчислювальне поле – це поле зведеної таблиці, яке використовує створену користувачем формулу і дозволяє здійснити обчислення на основі значень інших полів зведеної таблиці. Створити дане поле можна за допомогою команди «Формули – обчислювальне поле». Вибираючи поля зі списку, можна створити власну формулу для обрахунку даних.

Хід виконання роботи

1. Створюю Новий документ Excel та зберігаю його за під ім’ям «D:\Documents\Універ. Навчальні документи\1-й курс\Лабораторні роботи з ОІТ\Лабораторні роботи та звіти до них\Лабораторна робота №7\Лабораторна робота №7 (Таблиця).xls».

2. Заповнюю наступну таблицю.

3. Виконую команду «Вставка – Таблицы – Сводная таблица». В якості даних для аналізу задаю діапазон «Лист1!$A$1:$E$11», а звіт звідної таблиці поміщаю на новий лист (Лист2). Отримую наступні поля.

4. Формую звідну таблицю. Для цього у область «Фильтр отчета» перетягую поле «Фірма», у «Область строк» перетягую поле «Автомобіль», в «Область столбцов» перетягую поле «Місяць», а у «Поля значений» перетягую поля «Замовлення» і «Виконано». В результаті отримую наступну таблицю.

5. Додаю рядок «Виконано на», який вираховуватиме відсотковий прогрес виконання роботи. Для цього виконую команду «Анализ – поля, элементы и наборы – Вычесляемое поле…». Вводжу ім’я поля «Виконано на», та формулу «Виконано/Замовлено*100%».

6. Виконую групування по кварталах. Для цього виділяю необхідні стовпчики, та натискаю кнопку «Групувати за – виділеним». Отримую дві групи.

7. Будую діаграму для звідної таблиці. Для цього виконую команду «Сервис – Сводная диаграма». Обираю тип діаграми – «гистограма с групировкой», та натискаю Ок. Розміщую діаграму на листку якнайкращим чином для друку.

8. Зберігаю результат роботи у робочій папці.

Висновки: На цій лабораторній роботі я отримав основні навики із роботи зі звідними таблицями. Навчився створювати, та редагувати дані у них, будувати діаграми та проводити необхідні операції над таблицями.