Дисципліни:
Лабораторна робота №6
На тему:

Вибір та застосування стилів керівництва і форм влади.

Дисципліна: Основи менеджменту
ВНЗ:НУ «ЛП»
Формат: Word Doc

Переглядів: 2554 Додано: 2013-03-04
Частина тексту

Зміст роботи

  1. Мета та хід роботи.
  2. Характеристика посадових обов’язків менеджера відповідного рівня управління.
  3. Вибір і застосування стилів керівництва менеджера відповідного рівня управління.
  4. Вибір і застосування форм влади менеджера відповідного рівня управління.
Мета роботи: вивчення та застосування стилів керівництва і форм влади керівниками різних рівнів управління.

Хід роботи:

1. Описую функції та посадові обов’язки менеджера відповідного рівня управління і заношу результати до табл. 1.

2. Вивчивши підходи до керівництва, вибираю ті стилі, які доцільно було б застосовувати менеджерам відповідного рівня, обґрунтовую свій вибір і характеризую вплив стилю керівництва на працівників. Так заповнюю табл. 2

3. На засадах вивчених форм влади обґрунтовую вибір відповідної форми влади і визначаю її вплив на працівників, заповнюючи табл.3.

Висновок

В результаті виконаної лабораторної роботи я вивчив застосування стилів керівництва та форм влади. За пройденим тестом “Стиль керівництва” видно, що я майже однаково орієнтуюся на людські відносини та досягнення виробничих цілей. Виконання даної лабораторної роботи я проводив в ролі начальника відділу кадрів. На мою думку менеджеру цього рівня найдоцільніше використовувати комбінований стиль керівництва, тому що за допомогою цього стилю в колективі можна одночасно досягнути сприятливий соціально-психологічний клімат та високий рівень виконавчості. Також потрібно користуватись формою влади винагороди, яка буде стимулювати підлеглих працівників.