Дисципліни:
Лабораторна робота №3
На тему:

Використання бібліотеки ППП Scilab.

Дисципліна: Теорія прийняття рішень
ВНЗ:НУ «ЛП»
Формат: Word Doc

Переглядів: 1894 Додано: 2014-06-04
Частина тексту
Задача інтерполяції (екстраполяції). Метод найменших квадратів. На інтервалі задано вузлових точок . Цим точкам відповідає точок у вузлових точках. Необхідно знайти многочлен степені не більше ніж n такий, що для будь-яких . Завжди знайдеться лише один інтерполяційний многочлен. Інтерполяція використовується для тогою щоб обчислити значення функції між вузловими точками (інтерполяція) або поза заданим інтервалом (екстраполяція).Задамо експериментальні дані у вигляді таблиці на інтервалі [1+M; 3+M], до таблиці додати M. Виконати лінійну інтерполяцію цієї таблично заданої функції (команда interpln).Розв’язок зобразити графічно.

Висновок

В лабораторній роботі використано бібліотеки ППП Scilab: розв’язано систему лінійних алгебраїчних рівнянь, використано метод найменших квадратів за допомогою команди datafit, розвязано задачу інтерполяції.